Urban. řešení širšího centra města Karlovy Vary - vyhlášení soutěže

Zdroj
Ilja Richtr, Magistrát města Karlovy Vary
Vložil
Tisková zpráva
06.02.2013 19:20
Statutární město Karlovy Vary jako zadavatel vyhlásilo ke dni 30. ledna 2013 podle Soutěžního řádu České komory architektů, v platném znění, a přiměřeně podle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,

soutěž o návrh:

Urbanistické řešení širšího centra města Karlovy VaryPředmětem této urbanistické soutěže je řešení urbanistické a dopravní koncepce území širšího centra města Karlovy Vary. Důraz zadavatele je kladen na vyřešení funkčního a prostorového uspořádání staveb a pozemků a na dopravní koncepci území. Impulzem k vyhlášení soutěže byly významné developerské záměry pro dané území, které v případě realizace podstatně změní celý obraz širšího centra města a jeho funkční - zejména dopravní - uspořádání. Cílem zadavatele je dosažení zásadního pokroku při hledání nejlepšího řešení urbanistické a dopravní koncepce území širšího centra města Karlovy Vary pro časový horizont příštích 20 – 30 let.

K této urbanistické soutěži byly vydány soutěžní podmínky a soutěžní podklady. Dne 30.1.2013 vydala Česká komory architektů potvrzení o regulérnosti soutěže. Urbanistická soutěž je vyhlášena ve Věstníku veřejných zakázek, na profilu zadavatele, na webových stránkách Statutárního města Karlovy Vary, záložka veřejné zakázky. Informace o konání urbanistické soutěže jsou také zveřejněny na stránkách České komory architektů a dalších specializovaných odborných internetových portálech. Zadavatel věří, že tato soutěž bude vnímána jako atraktivní profesní výzva pro urbanisty a dopravní projektanty.
0 komentářů
přidat komentář

Související články