Tržnice na náměstí Svobody v Kladně – výsledky soutěže

Zdroj
Město Kladno
Vložil
Tisková zpráva
15.03.2014 14:20
Ideová architektonická veřejná jednokolová soutěž o návrh
Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu dočasné dřevěné tržnice na nám. Svobody v Kladně. Návrh musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele.
Vyhlašovatel: Statutární město Kladno
Zpracovatel soutěžních podmínek a sekretář soutěže: Petra Hadravová, Úřad architektury a územního plánování MMK, Kladno
Přezkušovatel soutěžních návrhů: Olga Oliveriusová, pracovnice vztahu k veřejnosti
Porota: Miroslav Bernášek, Vojtěch Volf, Dana Pokojová, Dagmar Šubrtová, Mikoláš Vavřín; náhradníci: František Müller, Václav Jetel, Vladimír Volman
Termín konání soutěže: 14.1. - 28.2.2014
Počet odevzdaných návrhů: 40
Ceny a odměny celkem: 45.000,- Kč
1. cena (25.000,- Kč): Ing.arch. Jozef Hyravý a a2š architekti s.r.o.
Hodnocení poroty: Porota se shodla, že návrh nejlépe využil potenciál místa, vyřešil prostorovou složitost místa z urbanistického, architektonického a funkčního hlediska. Velkorysá eliptická konstrukce zastřešení tržnice vytváří univerzálně využitelný prostor. Štosovatelné prodejní pulty mohou rovněž v době nepoužívání tržnice zajímavě dotvářet místo. Pojetí je volné, vzdušné, lehké, elegantní, praktické a originální. Elipsovité řešení soutěžního návrhu nejlépe odpovídá představám o TRŽNICI. Porota ohodnotila zejména zastřešení, které je zajímavé i během nepořádání trhů a volnost prostranství.

2. cena (15.000,- Kč): Ing.arch. Eva Mašková, Ing.arch. Lucie Chroustová, Ing.arch. Lucie Kirovová, Ing.arch. Ondřej Teplý

Hodnocení poroty: Porota kladně hodnotila jasně formulované urbanistické řešení, které vytváří kvalitní veřejný prostor s univerzálním využitím. Objekt tržnice vytváří pevná záda veřejnému prostoru. Navržená stavba je velmi dobře identifikovatelná jako tržnice s promyšleným dispozičním řešením a konstrukčním řešením, které umožňuje přirozené provětrávání a denní osvětlení tržnice. Porota kladně hodnotila grafické pojetí fasády. Návrh je zpracován profesionálně, včetně grafiky.
 
3. cena (2500,- Kč): monom - Ing.arch. Michal Bernart, Ing.arch. Igor Hobza, Ing.arch. Zuzana Kubová, Ing.arch. Josef Kubát, Bc. Dominik Císař
Hodnocení poroty: Porota ocenila otevřenost konstrukce a zároveň jasné ohraničení zadní linie s návazností na park. Urbanisticky je návrh pojat velmi dobře. Komponenty pultů jsou jednoduché a odolné. Pozitivně byla hodnocena otevřenost do ulice (přesvědčivá vizualizace), zvolení příhradoviny pro zastřešení (kontext s průmyslovým Kladnem), splnění představ o dočasnosti – křehká, vzdušná, pěkná.
 
3. cena (2500,- Kč): Ing.arch. Jiří Horský, Tereza Podolská
Hodnocení poroty: Členové poroty u tohoto návrhu ohodnotili zajímavost zvoleného typu architektury. Prostor pro tržnici je půdorysně mírně nadhodnocen, tím ubírá možnosti využití volného prostranství na náměstí okolo navrhované tržnice. Zvolená perspektiva však evokuje mohutnost stavby. Prvek výloh do ulice byl kladně hodnocen.
 
Čestné uznání: Ing.arch. Jan Kačer, Ing.arch. Adam Windsor

Hodnocení poroty: Řešení citlivě reflektuje trojúhelníkový tvar pozemku, pozitivně bylo oceněno zastřešení. Tato lehká konstrukce splňuje dočasnost a zároveň změkčuje hrany. Dřevo a plachty jsou sympatickým architektonickým řešením i bez živého využití v době provozu tržnice. Oceněn byl vnitřní prostor s novou zelení, skromnost, praktičnost, avšak jisté obavy o údržbu. Urbanisticky je návrh zvládnut velmi dobře, stejně tak provoz chodců a zásobování.
 
Více informací >
15 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
ekonomické možnosti vyhlašovatele?
ivajirsova
15.03.14 09:31
soutěžní podmínky
Jan Brejcha
16.03.14 11:28
Na co jsou soutěžní podmínky?
Václav Filandr
17.03.14 04:23
Na co jsou soutěžní podmínky?
Lubomír Hruška
17.03.14 05:26
zobrazit všechny komentáře