Superstudio 2017 - 2. místo

Lucie Červená, Nikola Karabcová

Superstudio Contest
Vložil
Tisková zpráva
18. 03. 2017 11:50
re-VIEW, change your perspective
POP UP MANIFESTO festivalu reSite se pro nás stává nástrojem na uvedení tématu in/visible city do reálného světa, krok od teorie k praxi. Manifestem se stává místo, které do současnosti zůstalo, byť ve středu města, mnohým očím skryté. Prvním měřítkem našeho návrhu je snaha přitáhnout lidi, tedy katalyzátor městského života, k našemu projektu pomocí sítě zasahující do významných městských křížení. Druhým měřítkem je pozemek samotný, jehož úkolem je primárně na sebe upoutat pozornost a umožnit tak lidem jej objevit, k tomu slouží jeho prostorové členění (věž, zábor uličního prostoru). Následně se jim pak snaží zprostředkovat prožitek z místa pomocí klasického urbanistického tvarosloví, tedy ulice, náměstí, piazzata, solitér tedy něco, nám tolik známé ale mnohdy opomíjené. Věž nám pak zprostředkovává nový pohled na celou parcelu i její okolí. Výrazným prvkem je i sousedství opuštěného pozemku, které ostře kontrastuje s novou náplní pop upu. MANIFESTO nám tak napomáhá se na město dívat novýma, poučenýma očima, tedy jiným úhlem pohledu.
0 komentářů
přidat komentář

Související články