Studentská soutěž: Rodinný dům v Davli

Vložil
Tisková zpráva
05.01.2007 13:10
Soutěže

Vyhlašovatel soutěže
Archall o. p. s.
Vrchlického sad 2
602 00 Brno

Předmět a účel soutěže
Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu na Rodinný dům v Davli dle požadavků investora, řešení osazení domu na parcele, základní úpravy zahrady včetně příjezdů, zpevněných ploch, osázení zelení, opěrných zídek aj.

Účast v soutěži
Soutěže se mohou zúčastnit studenti, případně absolventi fakulty architektury, výtvarného umění a designu, stavební nebo oborů příbuzných svým zaměřením. Horní věková hranice účastníků je 30 let (tj. rok narození 1976 a výše).

Přihlášení do soutěže
Každý účastník je povinen přihlásit se na adrese ilona.damborska@archall.cz. Pro přihlášení uveďte :
  • titul, jméno, příjmení,
  • datum narození,
  • poštovní adresu,
  • e-mailovou adresu, na kterou chcete dostávat doplňující informace k soutěži.
Do záhlaví zprávy napište heslo: Soutěž Rodinný dům v Davli. Takto přihlášení účastníci dostanou potvrzení o zařazení do soutěže a v průběhu soutěže jim budou zasílány všechny otázky a odpovědi, které budou vzneseny soutěžícími na předmět soutěže v rámci stanovené lhůty.
Soutěžní podklady budou vyhotoveny v digitální podobě a zaslány soutěžícím do 5.1.2007.

Ceny a odměny
1. cena se stanovuje ve výši         20 000,- Kč    
2. cena se stanovuje ve výši         15 000,- Kč      
3. cena se stanovuje ve výši         10 000,- Kč    

Další ceny v maximální úhrnné hodnotě 15 000 Kč budou rozděleny podle uvážení poroty jako zvláštní cena za přínos.

Základní termíny soutěže
vyhlášení soutěže: 5.1.2007
návštěva pozemku: polovina ledna 2007
odevzdání soutěžních návrhů: 23.2.2007
0 komentářů
přidat komentář