Studentská soutěž: Možnosti využití modulární výstavby

Vložil
Martin Rosa
15. 09. 2006 20:40
Druh soutěže:
Anonymní, projektová, jednokolová architektonická soutěž pro studenty českých a slovenských vysokých škol architektonického zaměření.

Vyhlašovatel
KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o., Říčanská 1180, 763 12 Vizovice

Sekretář soutěže
Koma Modular Construction, Tel: 577 452 831, fax: +420 577 452 837, email: info@container.cz

Předmět soutěže:
Zpracování soutěžního návrhu využití nových možností výstavby objektů různého charakteru z prostorových modulů. Obsahem soutěžního návrhu bude:
1. navržený způsob využití modulární výstavby jako (např.: kancelářské budovy, školy, mateřské školy, prodejny, restaurace, hotely, nemocnice, domovy pokojného stáří, bytové domy, čerpací stanice a podobně.)
2. vlastní dispoziční návrh budovy dle zvoleného využití.
Při konstrukci budov musí být využito modulů o půdorysných rozměrech 9.000 x 3.000mm, 6.000 x 3.000mm nebo 3.000 x 3.000mm a venkovní výšce 2.800mm.

Účel a poslání soutěže
Podpora samostatné tvůrčí práce vysokoškolských studentů a propagace a rozšíření znalostí modulární výstavby a možností využití tohoto systém v praxi. V soutěži bude oceňován zejména kreativní přístup se zajímavým dispozičním řešením a přídavnými prvky, které „oživí“ strohost modulárních staveb.

Porota
Řádní členové: Ing.Martin Hart, Ing.arch. Iva Poslušná, Phd., Doc.Ing.arch. Václav Dvořák, CSc., Ing. arch. Jan Aulík, Ing. arch. Zdeňka Vydrová,
Náhradníci: Ing. Dagmar Nová, Bc. Jiří Malý

Ceny
  • 1. cena – 30 000 Kč
  • 2. cena – 20 000 Kč
  • 3. cena – 10 000 Kč

Termíny
  • Vyhlášení soutěže – 15.9.2006
  • Možnost podání dotazů (emailem) - do 15.10.2006
  • Zodpovězení dotazů porotou nebo pověřenými členy poroty (dotazy a odpovědi budou vyvěšeny na www.container.cz) - do 30.10.2006
  • Odevzdání soutěžních návrhů – do 15.1.2007
  • Hodnotící zasedání poroty - předběžně ve dnech 6. až 7.týden 2007
  • Oznámení výsledků - do 30.3.2007
  • Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen - do 30.4.2007

Více informací, soutěžní podmínky a podklady ke stažení na www.container.cz
0 komentářů
přidat komentář