Špitálský vrh a kasárna Zlatý vrh v Chebu - vyhlášení soutěže

O budoucí podobě rozvojové lokality na severu města rozhodne soutěž

Zdroj
Jan Irber, Městský úřad Cheb
Vložil
Tisková zpráva
11.04.2013 10:10
O budoucím využití bývalých kasáren na Zlatém vrchu a navazující lokality Špitálského vrchu směrem k přehradě Skalka rozhodne právě vyhlášená urbanisticko-architektonická soutěž. Pro její vypsání se město rozhodlo poté, co vloni vypršela desetiletá blokace, která komerčnímu využití rozsáhlého areálu někdejších kasáren dosud bránila. „Zvolili jsme variantu dvoukolové soutěže. V prvním kole předloží účastníci komplexní urbanistické řešení, které bude definovat ideu využití celého území a stanoví jeho základní funkční a prostorové uspořádání a napojení na stávající městskou infrastrukturu. Komise složená ze zástupců města a České komory architektů vybere čtyři nejlepší návrhy. Jejich autoři je pak rozpracují do podoby architektonické studie, včetně navržených dispozic řešení, dopravního a ostatního technického napojení,“ vysvětlil místostarosta Tomáš Linda.
Bývalá kasárna leží na velmi atraktivních pozemcích na jižním svahu, navíc nedaleko centra města. Zároveň jsou vstupní branou k dalším rozvojovým územím. Zatímco dosud se Cheb rozvíjel spíše jižním směrem, přístup přes bývalá kasárna umožní využití Špitálského vrchu a pozemků dále k přehradě Skalka. „Celou tuto lokalitu vnímáme z hlediska dalšího rozvoje města jako zásadní. Studie, která ze soutěže vzejde, by proto měla představovat ucelenou koncepci její budoucí podoby,“ upřesnil místostarosta. „Využití tohoto území bude s ohledem na jeho rozsah určitě postupné. Uvědomujeme si, že základem je, aby v Chebu byla dostatečná nabídka atraktivních pracovních míst. To je zásadní předpoklad pro další rozvoj města. Jednou z našich hlavních priorit je proto rozšíření průmyslového parku, které začneme realizovat již letos na podzim. Právě noví investoři, při jejichž oslovovaní se nám v poslední době poměrně daří, mohou atraktivní pracovní místa nabídnout.“
Účast v porotě urbanisticko-architektonické soutěže přislíbili přední čeští architekti, například vedoucí Ústavu pro navrhování staveb na Fakultě architektury ČVUT v Praze Ján Stempel nebo známý architekt a pedagog, člen společnosti Petra Parléře Jan Sedlák. Předsedou poroty je zástupce České komory architektů, respektovaný architekt Michal Fišer.
Podle nového územního plánu města, který je před dokončením, je lokalita určena pro smíšenou zástavbu. Vyrůst by zde tedy mohly například rodinné i bytové domy nebo objekty občanské vybavenosti. „Nejprve dojde s největší pravděpodobností k využití samotných bývalých kasáren. Rozvoj navazujících ploch směrem ke Skalce bude záviset také na vyřešení jejich dopravního napojení. Asi nejsmělejším plánem do budoucna je v tomto směru vybudování nového silničního mostu přes přehradu, který by toto rozvojové území napojil na stávající komunikaci na Pomezí,“ uzavřel místostarosta.
Průběh soutěže, dílčí termíny a další podrobnosti jsou definovány soutěžními podmínkami, které jsou k dispozici na webu města www.cheb.cz, případně na stránkách České komory architektů www.cka.cz. Soutěž bude ukončena po druhém kole výběrem nejkvalitnějšího návrhu. Mezi soutěžící budou rozděleny ceny a odměny ve výši jednoho milionu korun. Na konci soutěže proběhne veřejná prezentace návrhů, která bude spojena s vernisáží a výstavou. Zde bude moci laická veřejnost zhodnotit přínosy soutěže na vlastní oči.Urbanisticko-architektonická soutěž v Chebu


Město Cheb vyhlašuje urbanisticko-architektonickou soutěž na využití areálu kasáren na Zlatém vrchu a přilehlých pozemkových parcel na Špitálském vrchu. Soutěž je dvoukolová. V prvním kole má vzniknout komplexní urbanistický návrh, který definuje ideu využití území a stanoví základní funkční a prostorové uspořádání území a napojení na stávající městskou infrastrukturu. Z prvního kola postoupí čtyři návrhy do kola druhého, v kterém bude dopracována část kasáren Zlatý vrch do architektonické podoby, včetně navržených dispozic řešení, dopravního a ostatního technického napojení na město Cheb. Hranice pro zpracování architektonické části budou upřesněny po prvním kole. S oceněnými účastníky bude zahájeno jednací řízení bez uveřejnění, na základě kterého vzejde dodavatel projektové dokumentace.

Průběh soutěže, dílčí termíny a další podrobnosti k soutěži jsou definovány soutěžními podmínkami, které jsou ke stažení na stránkách města Chebu, případně na stránkách České komory architektů.

Účast v porotě soutěže přislíbili přední čeští architekti, jakými jsou Ján Stempel, původní zakladatel architektonické kanceláře A.D.N.S. architekti, v současnosti vedoucí ústavu pro navrhování staveb na ČVUT fakulty architektury v Praze, nebo například Jan Sedlák, rovněž známý aktivně působící architekt a pedagog, člen společnosti Petra Parléře. Předsedou poroty je respektovaný architekt a zástupce České komory architektů Michal Fišer. Za město Cheb v porotě usedne starosta města Pavel Vanoušek a místostarosta Tomáš Linda.

Soutěž bude ukončena po druhém kole výběrem nejkvalitnějšího návrhu, mezi soutěžící budou rozděleny ceny a odměny ve výši jednoho milionu korun. Na konci soutěže proběhne veřejná prezentace návrhů, která bude spojena s vernisáží a výstavou. Zde bude moci laická veřejnost zhodnotit kvality a přínosy soutěže na vlastní oči.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články