Soutěž ROCKHOUSE do druhého ročníku!

Zdroj
Rockwool
Vložil
Tisková zpráva
13. 05. 07. 11:45
Po úspěchu, jaký mezi odbornou i laickou veřejností zaznamenala soutěž o český nízkoenergetický dům roku 2006, se akciová společnost Rockwool rozhodla vyhlásit druhý ročník ROCKHOUSE 2007. Nejvýznamnější světový výrobce stavebních izolací z kamenné vlny dotuje i druhý ročník soutěže vysoce motivujícími částkami 100 a 30 tisíc korun v I. kategorii Projekt. Má zájem, aby se ní do zapojili jak renomovaní architekti, architektonická studia a ateliéry, tak studenti stavebních oborů vysokých škol. Zvláštní ocenění poroty s dotací 50 000 Kč je připraveno také pro II. kategorii Realizace. Mohou se do ní přihlásit firmy i soukromí stavebníci, kteří již postavili rodinné domy a jiné objekty s nízkoenergetickou koncepcí šetrnou k životnímu prostředí.
    O hlavní cenu ve výši 100 tisíc Kč se utkají takové projekty, které zohledňují ekologická a ekonomická hlediska, a přitom vytvářejí svébytnou moderní českou architekturu. Druhou z hlavních cen v kategorii Projekt ve výši 30 000 Kč získá studentská práce, přičemž i student se může utkat s renomovanými architekty o hlavní cenu. Jak dokázal vítěz ROCKHOUSE 2006 Tomáš Hlavsa, studenti nejsou bez šance! Dokáží se oprostit od zavedených metod a zužitkovat poznatky o moderních, ekologicky šetrných technologiích, čímž posouvají bytovou výstavbu do nových dimenzí. Kromě výraznějšího prostoru pro seberealizaci se letos studentům také dostane větší odborné podpory ze strany pedagogů, ale také od České komory architektů a Obce architektů. Pro nastupující generaci stavitelů jsou na letošní rok připraveny semináře k problematice zlepšování tepelněizolačních vlastností budov, minimalizace tepelných ztrát a celkového snižování energetické náročnosti bydlení.
    Uzávěrka soutěže ROCKHOUSE byla vzhledem k profesnímu vytížení účastníků prodloužena do 31. ledna 2008. Po tomto termínu bude odborná porota soutěžní práce posuzovat především z hlediska vhodnosti a rozsahu použití izolačních systémů a materiálů Rockwool a dále podle celkové energetické potřeby domu v našich klimatických podmínkách. Důležitým kritériem bude samozřejmě také to, jak se tyto funkční prvky podaří tvůrcům skloubit s výsledným vzhledem domu a jeho zakomponováním do krajiny. Pravidla soutěže ROCKHOUSE o český nízkoenergetický dům roku 2007, přesným rozpis náležitostí technické dokumentace přihlášených projektů a profily porotců najdete na internetové adrese www.rockhouse.cz.

POROTA
  • Ing. Martina Pásková, Ph.D. - ředitelka odboru ekologie lidských sídel a člověka na Ministerstvu životního prostředí ČR.
  • Akad. arch. Šimon Caban - architekt, scénograf, choreograf, fotograf, scénárista, režisér, tanečník a herec.
  • Ing. arch. Oleg Haman - autorizovaný architekt České komory architektů a od roku 2003 předseda Obce architektů.
  • doc.Ing. Miloslav Meixner, CSc. - vedoucí Ústavu techniky staveb Fakulty architektury v Brně.
  • Ing.arch. Josef Smola – nezávislý autorizovaný architekt, člen České komory architektů a Asociace interiérových architektů.
  • Ing. Petr Stejskal – zastupuje v porotě vyhlašovatele soutěže Rockwool, a.s, největšího světového výrobce tepelných, protipožárních a akustických izolací na bázi kamenné vlny.
  • prof.Ing. Jan Tywoniak, CSc. - vysokoškolský profesor na Fakultě stavební ČVUT v Praze v oboru teorie a konstrukce pozemních staveb.
  • S porotou dále úzce spolupracují uznávané kapacity v oboru architektury a nízkoenergetického stavění: autorizovaný porotce pro architekturu Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, místopředseda Obce architektů a Ing. arch. Mojmír Hudec v brněnského atelieru Elam, který se už více než 20 let specializuje na projektování nízkoenergetických staveb a pasivních domů.
> Profily odborné poroty Rockhouse 2007

KATEGORIE PROJEKT

> Podrobné podmínky
> Přihláška
> Hodnocení energetické náročnosti

KATEGORIE REALIZACE

> Podrobné podmínky
> Přihláška
> Hodnocení energetické náročnosti
0 komentářů
přidat komentář