Soutěž: Revitalizace Tyršova náměstí v Hostomicích

Zdroj
Česká komora architektů (www.cka.cc)
Vložil
Tisková zpráva
16. 02. 10. 11:00
Jednokolová anonymní veřejná ideová architektonická soutěž

Vyhlašovatel
Město Hostomice, zplnomocněný zástupce vyhlašovatele Vít Šťáhlavský- starosta města Hostomice, Tyršova náměstí 165, 267 24 Hostomice, tel./fax: 311 584 116, e-mail: starosta@hostomice.cz

Sekretář soutěže
Ing. Vladimír Zachoval, Tyršovo náměstí 71, 267 24 Hostomice, tel./fax: 311 584 434, e-mail: Vladimir.Zachoval@seznam.cz 

Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu na revitalizaci Tyršova náměstí v Hostomicích a konverze stávajících objektů pošty a hasičské zbrojnice pro plnění nových funkcí městské haly, poštovního úřadu a doplňkových funkcí občanské vybavenosti. 
 
Porota
Řádní členové poroty:
Nezávislí:
 • Ing. arch. Jan Jehlík - architekt
 • Ing. arch. Josef Pleskot - architekt
 • Prof. Emil Přikryl - architekt
 • Ing. Petr Velička – krajinářský architekt
Závislí
 • Vít Šťáhlavský – starosta města
 • MgA. Monika Immrová – zástupce vyhlašovatele
 • Petr Lachman – zástupce vyhlašovatele
Náhradníci poroty:
Nezávislí:
 • Ing. Antonín Žižkovský – dopravní inženýr
Závislí:
 • Mgr. Jiřina Walterová – ředitelka školy
Ceny a odměny
Celkem 250.000 Kč.
 • 1. cena: 120.000 Kč
 • 2. cena: 70.000 Kč
 • 3. cena: 40.000 Kč
Termíny
 • Datum vyhlášení soutěže: 12.2.2010
 • Prohlídka místa: 12.3.2010
 • Lhůta k podání dotazů:  2.4.2010
 • Lhůta k zodpovězení dotazů: 30.4.2010
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů: 31.5.2010
 • Datum konání hodnotícího zasedání poroty: do 30.6.2010
> Bližší informace a podklady ke stažení
> www.hostomice.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články