Soutěž: Revitalizace objektů Mariánského náměstí v Praze

Jednokolová veřejná anonymní architektonická ideová soutěž

Zdroj
Česká komora architektů (www.cka.cc), Magistrát hl. m. Prahy
Vložil
Martin Rosa
04.08.2009 09:45
Soutěže

Vyhlašovatel
Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
 
Sekretář soutěže
Advokátní kancelář Kříž a Bělina s.r.o., Dlouhá 13, 110 00 Praha 1
tel: 224 819 340, fax: 224 819 344

Předmět soutěže
Zpracování architektonického návrhu „Revitalizace objektů Mariánského náměstí v Praze 1 – Staré město“.
Cílem soutěže je nalézt architektonicky a provozně nejvýhodnější využití dvou objektů na náměstí - Nové radnice  a Clam-Gallasova paláce, se zřetelem na okolní objekty a prostor Mariánského náměstí.

Nová radnice (Mariánské nám.2/2, Praha 1)
Nadále zůstane sídlem volených a výkonných orgánů, které bude reprezentativním sídlem primátora, Rady města a dalších vrcholných výkonných orgánů hl. m. Prahy. Návrh má prezentovat co nejvhodnější a nejšetrnější řešení pro celkovou rehabilitaci objektu s odstraněním nevhodných zásahů a nalezení architektonicky nejkvalitnější formy prostorových úprav v interiéru i exteriéru, vyvolané potřebami demokratického provozu současné městské samosprávy a nezbytné flexibility technologií 21. století. 

Clam-Gallasův palác (Husova 20/158, Praha 1)
Představuje jedinečnou barokní památku evropského formátu, dochovanou ve velmi autentické podobě. Návrh má prezentovat co nejvhodnější a nejšetrnější řešení pro celkovou památkovou rehabilitaci paláce po ukončení provozu Archivu hl. m. Prahy s napravením nevhodných stavebních a technických zásahů a nalezení architektonicky nejkvalitnější formy prostorových a provozních úprav v interiéru i exteriéru (nádvoří a zahrady), vyvolané úkolem zpřístupnění paláce pro veřejnost, situováním výstavních, expozičních, reprezentačních a doplňkových  provozů a nezbytné domovní technologie 21. století.

Mariánské náměstí , Praha 1 
Vzhledem k vývoji dopravy a turistického ruchu neodpovídá současné řešení náměstí původnímu kulturnímu a společenskému významu. Návrh má prezentovat ideové řešení úpravy náměstí při respektování vnějších dopravních a urbanistických vztahů v řešeném území.

Porota
Řádní členové poroty
 • Ing. Ladislav Tomeš
 • Ing. Jan Kněžínek
 • Ing. Ivan Vinš
 • Doc. Ing. arch. Jakub Cigler
 • Ing. arch. Otakar Dvořák
 • Ing. arch. David Wittassek
 • Ing. arch. Ján Štempel
Náhradníci poroty
 • Ing. Jiří Toman
 • PhDr. Michael Zachař
 • Ing.Pavel Jaroš
 • Ing. arch. Zdeněk Lukeš
 • Ing. Petr Kochmann
 • Ing. arch. Alexandr Kotačka
 • Ing. arch. Jiří Merger
Předpokládané ceny a odměny
 • 1. cena se stanovuje ve výši 300.000,- Kč
 • 2. cena se stanovuje ve výši 200.000,- Kč
 • 3. cena se stanovuje ve výši 100.000,- Kč 
Termíny
 • Datum vyhlášení soutěže: 31. 7. 2009
 • Lhůta k doručení dotazů: do 17. 8. 2009
 • Lhůta k zodpovězení dotazů: 22. 8. 2009
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů: 29. 9. 2009 do 12hod.
 • Datum konání hodnotícího zasedání poroty: do 7. 10. 2009
Soutěžní podmínky naleznete zde>
0 komentářů
přidat komentář

Související články