Soutěž: Revitalizace Náměstí Přemyslovců v Nymburce

Zdroj
Marta El Bournová / Společnost Petra Parléře, o. p. s.
Vložil
Tisková zpráva
24.10.2014 10:40

Revitalizace Náměstí Přemyslovců v Nymburce

urbanisticko-architektonická ideová veřejná jednokolová soutěž
zařazená do projektu Ceny Petra Parléře 2014

Vyhlašovatel: Společnost Petra Parléře, o. p. s.
Spoluvyhlašovatel: Město Nymburk
Termín zahájení: 13. října 2014
Termín odevzdání soutěžních návrhů: 12. ledna 2015 do 12:00 hod

Předmětem soutěže je zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu revitalizace Náměstí Přemyslovců v Nymburce. Cílem soutěže je otevřít proces celkové rehabilitace parteru historického jádra města. Na základě soutěže by měla být nalezena optimální koncepce a nový pohled na řešení plochy náměstí včetně vyústění do přilehlých ulic (zejména do Palackého třídy). To vše by mělo směřovat k návratu původní funkce náměstí jako historického a společenského centra města s cílem zvýšit jeho atraktivitu a kvalitu života v něm.

POROTA
Řádní členové:

Ing. Miloš Petera, závislý
Ing. arch. Jan Němec, architekt města, závislý
Ing. arch. Ivan Lejčar, nezávislý
Doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran, nezávislý
Ing. arch. Petr Preininger, nezávislý

Náhradníci:
PhDr. Pavel Fojtík, Ing. arch. Josef Matyáš, závislí náhradníci
Ing. arch. Eva Brandová, nezávislá
 
Předpokládané ceny a odměny celkem: 150 tis. Kč
Vítěz soutěže bude automaticky zařazen mezi uchazeče o Cenu Petra Parléře 2014, o jejímž udělení rozhodne Hodnotitelská rada 18. března 2015.

Soutěžní podmínky, zadání a podklady pro soutěžící: na webové stránce Společnosti Petra Parléře v rubrice Cena PP 2014.
Sekretář soutěže: PhDr. Marta El Bournová
Registrace: info@cenapp.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články