Soutěž: Revitalizace dominikánského kláštera v Chebu

Zdroj
Marta El Bournová / Společnost Petra Parléře, o. p. s.
Vložil
Tisková zpráva
11.12.2014 20:20

Zahájení soutěže o návrh na revitalizaci dominikánského kláštera v Chebu

architektonická projektová veřejná jednokolová soutěž
zařazená do projektu Ceny Petra Parléře 2014

Vyhlašovatel: Společnost Petra Parléře, o. p. s.
Spoluvyhlašovatel: Město Cheb
Termín zahájení: 11. prosince 2014
Termín odevzdání soutěžních návrhů: 2. března 2015 do 12:00 hod

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu na revitalizaci dominikánského kláštera v Chebu s návazností na Jánské náměstí. Cílem soutěže je rehabilitovat prostor této historicky hodnotné památky pro potřeby 21. století. Jako nejvhodnější náplň pro využití kláštera bylo vyhodnoceno přesunutí Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha do jeho prostor. Součástí řešení revitalizace kláštera je vhodné dotvoření přilehlé lokality, zejména území Jánského náměstí a ulic Kamenná a Dominikánská.

POROTA
Řádní členové:
RNDr. Pavel Vanoušek, závislý
Bc. Tomáš Linda, závislý
Ing. arch. Aleš Burian, nezávislý
Ing. arch. Petr Hájek, nezávislý
Ing. arch. Michael Třeštík, nezávislý

Náhradníci:
Ing. Pavel Šturc, závislý
Ing. arch. Ivan Hnízdil, nezávislý
 
Předpokládané ceny a odměny celkem: 550 tis. Kč
Vítěz soutěže bude automaticky zařazen mezi uchazeče o Cenu Petra Parléře 2014, o jejímž udělení rozhodne Hodnotitelská rada 18. března 2015.

Prohlídka řešeného území se uskuteční 14. ledna 2015. Výklad provede PhDr. Tomáš Dostál. Sraz účastníků je v 11.00 hod. na recepci Městského úřadu Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb.

Soutěžní podmínky, zadání a podklady pro soutěžící: na webové stránce Společnosti Petra Parléře v rubrice Cena PP 2014.
Sekretář soutěže: PhDr. Marta El Bournová
Registrace: info@cenapp.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články