Soutěž: Rekonstrukce budovy na Komenského náměstí v Pardubicích

Vložil
Tisková zpráva
14.08.2006 14:40
Soutěže


Vyhlašovatel
Pardubický Kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Sekretář soutěže
Ing. Jiří Kunt, Ph.D.
Sídlo: Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
E-mail: jiri.kunt@pardubickykraj.cz
Tel: 724 496 008, 466 026 434
Fax: 466 026 389

Předmět soutěže
Předmětem soutěže je vypracování soutěžního návrhu urbanistického, architektonického, provozního a technického řešení „Rekonstrukce budovy č.p. 120 na Komenského náměstí v Pardubicích“.
Návrhy musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele nejen v předpokládané výši investičních nákladů do cca 120 mil Kč včetně DPH, ale i v rozumné míře budoucích provozních nákladů, tedy v logickém a efektivním provozním uspořádání a v přiměřených nákladech na potřebu energií a údržbu interiérů i exteriérů stavby.

Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech a následně zadat vítězi, popřípadě některému z oceněných účastníků soutěže veřejnou zakázku na zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace (t.j. dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby) a výkon autorského dozoru v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Porota
Řádní členové poroty:
Ing. Roman Línek
Ing. Ivo Toman
Ing. Miroslav Brýdl
Ing.arch. Milan Košař - autorizovaný architekt
Doc.Ing.arch.Jan Mužík CSc. - autorizovaný architekt
Akad. arch. Miroslav Řepa - autorizovaný architekt
Prof. ing. arch. Miroslav Masák - autorizovaný architekt

Náhradníci poroty:
Ing. Jaroslav Folprecht
Ing.arch. František Křelina – autorizovaný architekt
Ing.arch. Ivana Petrů – autorizovaný architekt

Ceny
  •  1. cena: 700.000,- Kč
  • 2. cena: 500.000,- Kč
  • 3. cena: 300.000,- Kč

Odměny celkem: 300.000,- Kč

Termíny
  • Vyhlášení soutěže: 14.8. 2006
  • Lhůta pro podání dotazů: do 22.9. 2006
  • Lhůta pro zodpovězení dotazů: do 26. 9. 2006
  • Lhůta pro vyzvednutí soutěžních podkladů: do 15. září 2006
  • Odevzdání soutěžních návrhů: 3. listopadu 2006, do 16:00 hodin
  • Hodnotící zasedání poroty: 13. – 16. listopadu 2006
Další informace a soutěžní podmínky ke stažení
> Stránky České komory architektů
0 komentářů
přidat komentář