Soutěž – Obnova zástavby a parku Stromovka v Humpolci

Vložil
Tisková zpráva
16.06.2014 19:50
Město Humpolec vyhlašuje urbanistickou soutěž na řešení obnovy zástavby a parku Stromovka. Předmětem soutěže je zpracování urbanistického návrhu parkových a odpočinkových ploch a rehabilitace zástavby v lokalitě stávajícího parku Stromovka v přímé návaznosti na historické centrum města. Území bylo v minulosti zastavěno, následně asanováno a přeměněno na park. Nyní se v souvislosti se zpracováním nového územního plánu otevírá otázka revitalizace parku a obnovení zástavby městského charakteru. Účelem soutěže je získat široké spektrum názorů na urbanistické řešení zadaného území a následně zadat dopracování nejvhodnějšího návrhu do úrovně územní studie.  


Soutěž je vyhlášena jako ideová, veřejná a jednokolová. Základním kritériem hodnocení návrhů je kvalita celkového urbanistického a architektonického řešení městského prostředí. Datum odevzdání soutěžních návrhů je stanoveno na 25. srpna 2014. V odborné části soutěžní poroty zasednou architekti Petr Hlaváček, Jiří Poláček a Zdeňka Vydrová.

Soutěžní podmínky a podklady jsou ke stažení na webových stránkách města Humpolec www.mesto-humpolec.cz. Soutěž byla Českou komorou architektů schválena jako regulérní.

Předpokládané ceny a odměny celkem: 125 tis. Kč
0 komentářů
přidat komentář