Soutěž: Obnova a nové využití zámku Veselí nad Moravou

architektonická soutěž o ideový návrh - 1. etapa (před schválením soutěžních podmínek ČKA)

Vložil
Tisková zpráva
28.02.2007 00:10
Předmět soutěže
Zpracování ideového návrhu architektonického řešení obnovy a nového využití Zámku Veselí nad Moravou.

Cíl soutěže
Předmětem soutěže je zpracování ideového návrhu architektonického řešení, exteriérového i interiérového, obnovy a nového využití Zámku Veselí nad Moravou s cílem jeho dalšího využití jako hotelového zařízení 4* kategorie, s vhodným(i) restauračním(i) zařízením(i), konferenčními prostory a menší historicko-muzejní částí. Částí stavebně přičleněnou k historicko-muzejní částí by měl být i soukromý apartmán.
Hledaným cílem je architektonicky vhodné, ekologicky šetrné a zároveň finančně - ekonomicky efektivní využití všech čtyř podlaží budovy (sklepy, přízemí, 1. patro, půdní část), části bývalé konírny, i vozovny. Návrh řešení využití nádvoří (hlavní nádvoří zámecké budovy a nádvoří mezi budovou zámku a konírnou s vozovnou) je vítáno.

Druh soutěže
Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako ideová
Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako architektonická.
Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašujejako veřejná.
Podle počtu vyhlášených kol se soutěž vyhlašuje jakojednokolová.

Účastníci soutěže
Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, fyzická nebo právnická osoba, která odevzdá požadované části soutěžního návrhu, v požadovaném termínu.

Soutěžní podklady
Soutěžní podklady poskytované soutěžícím bezplatně.
Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě a budou poskytovány na CD na vyžádání sekretariátem soutěže.

Řádní členové poroty
Ing. arch. Zdeněk Jiran za Českou komoru architektů
Prof. Ing. arch. Bohumil Fanta, CSc. za Fakultu architektury ČVUT Praha
Prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc. za Fakultu architektury VÚT Brno
Doc. Ing. arch. Eva Kráľová, PhD. za Fakultu architektury STU Bratislava
Ing. arch. Pavel Wewiora za Národní památkový ústav, ú.o.p v Brně
Ing. Miloš Kozumplík za město Veselí nad Moravou
Ing. Antonín Štěrba za vyhlašovatele, Wessels, s.r.o. Veselí nad Moravou

Ceny

1. cena se stanovuje ve výši 100 000,- Kč
2. cena se stanovuje ve výši 50 000,- Kč
3. cena se stanovuje ve výši 25 000,- Kč

Odměny
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje k možnému rozdělení celková částka na odměny ve výši 100 000,- Kč. (slovy stotisíc Korun českých).

Termíny
Datum vyhlášení soutěže: 26. únor 2007
(první etapa, před schválením soutěžních podmínek ČKA)


Dotazy
Dotazy týkající se soutěže mohou být podávány písemně (e-mailem, faxem, nebo poštou), nebo ústně (telefonicky, osobně) na sekretariát soutěže, který dle charakteru dotazů zabezpečí potřebné odpovědi.

Konečným termínem pro podávání dotazů je stanoven 30. duben 2007.

Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími: 15.červen 2007.

Vyhlašovatel: Společnost Wessels, s.r.o., Zámecká 14, 698 01 Veselí nad Moravou

Sekretariát soutěže: Ing. Eva Prvá, PhD., Kresánkova 20, 841 05 Bratislava, tel/fax: 00421 2 65 42 14 11, mobil: 00421 905 299 780, e-mail: info@wesels.eu
0 komentářů
přidat komentář