Soutěž o návrh revitalizace a humanizace náměstí v Divišově

Dvoukolová v 1. kole anonymní, ve 2. kole neanonymní veřejná ideová urbanisticko-architektonická soutěž

Zdroj
Česká komora architektů (www.cka.cc), Město Divišov
Vložil
Martin Rosa
06.10.2009 10:10
Soutěže

Vyhlašovatel
Městys Divišov, zplnomocněný zástupce vyhlašovatele Zdeněk Eichler - starosta městyse Divišov, Horní Náměstí 21, 257 26 Divišov
 
Sekretář soutěže
Lenka Šetková - vedoucí úřadu městyse Divišov, Horní náměstí 21, 257 26 Divišov, tel./fax: 317 855 225, e-mail: setkova@divisov.cz
 
Předmět soutěže
Vytvoření ideového urbanisticko-architektonického návrhu revitalizace a humanizace Tyršova a Horního náměstí v Divišově, sestaveného na základě vědomí a respektování podstatných souvislostí a tvůrčí invence.
 
Porota
Řádní členové poroty
 • Mgr. Petr Lunga
 • Dalibor Míka
 • Ing. arch. Jindřich Synek
 • Ing. akad. arch. Petr Hájek
 • Ing. arch. Luděk Obal
Náhradníci poroty
 • Zdeněk Eichler
 • Ing. arch. Jaroslav Sixta
Ceny a odměny
 • 1. cena: 100.000 Kč
 • 2. cena: 80.000 Kč
 • 3. cena: 40.000 Kč
 • Za účast ve druhém kole obdrží každý soutěžící odměnu ve výši 20.000,- Kč
 • Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje k možnému rozdělení celková částka na odměny ve výši 20.000,- Kč
Termíny
I. kolo
 • Datum vyhlášení soutěže: 5. 10. 2009
 • Lhůta k podání dotazů: 26. 10. 2009
 • Lhůta k zodpovězení dotazů: 5. 11. 2009
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů: 15. 12. 2009
 • Datum konání hodnotícího zasedání poroty: 5. 1. 2010
II. kolo
 • Datum rozeslání výzvy: 11. 1. 2010
 • Lhůta k podání dotazů: 25. 1. 2010
 • Lhůta k zodpovězení dotazů: 1. 2. 2010
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů: 10. 3. 2010
 • Datum konání hodnotícího zasedání poroty: 26. 3. 2010
Více informací: www.divisov.cz
0 komentářů
přidat komentář