Soutěž o návrh řešení obnovy Masarykova náměstí v Brandýse nad Labem

Veřejná architektonicko-urbanistická soutěž o návrh řešení obnovy Masarykova náměstí a dostavby Pražské ulice v Brandýse nad Labem

Zdroj
Vložil
Tisková zpráva
14. 09. 07. 10:25
Potvrzení o regulérnosti soutěže bylo vystaveno Českou komorou architektů dne 10. září 2007.

Vyhlašovatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Sekretář soutěže : Společnost Petra Parléře, o.p.s., Veronika Busková, Zavadilova 5, 160 00 Praha 6, tel.: 233 323 411, info@cenapp.cz

Předmětem soutěže je zpracování komplexního urbanisticko-architektonického návrhu obnovy Masarykova náměstí a dostavby Pražské ulice v Brandýse nad Labem.

Vymezení řešeného území: Řešeným územím je celá plocha Masarykova náměstí a prostor Pražské ulice v úseku od Masarykova náměstí po křížení s ulicí K nádraží (k železničnímu přejezdu).

Členové poroty: Ing. Ondřej Přenosil, Ing.arch. Petr Hrůša, Ing.arch. Jan Líman, Ing.arch. Jan Sedlák, Ing.arch. Jiří Soukup. Náhradníci: Ing. Miloslav Škoch, Ing. arch. Milan Körner

Ceny:
  • 1. cena se stanovuje ve výši = 110.000,- Kč
  • 2. cena se stanovuje ve výši = 55.000,- Kč
  • 3. cena se stanovuje ve výši = 35.000, - Kč
Za poskytnutí soutěžních podkladů je uchazeč povinen uhradit zálohu ve výši 500,- Kč

Důležité termíny:

  • Datum vyhlášení soutěže se stanovuje na 12. září 2007
  • Vyzvednutí soutěžních podkladů je možné průběžně, nejpozději však 20. 11 .2007.
  • Lhůta k podání dotazů soutěžícími: Dotazy budou podávány písemně, nejlépe elektronicky na adresu info@cenapp.cz do 12. 10. 2007.
  • Lhůta k zodpovězení dotazů Soutěžní porotou: Všechny dotazy a odpovědi budou vyvěšeny na internetových stránkách Ceny Petra Parléře (www.cenapp.cz) nejpozději 16. 10. 2007.
  • Termín pro odevzdání / doručení soutěžních návrhů: 30. 11. 2007 do 12:00 hod.
  • Datum hodnotícího zasedání Soutěžní poroty: nejpozději 8. 12. 2007
  • Datum oznámení výsledků soutěže: soutěžícím bude výsledek soutěže oznámen do deseti dnů od rozhodnutí Soutěžní poroty
Více informací na www.cenapp.cz.