Soutěž: Interiéry sídla České komory architektů

Vložil
Martin Rosa
02.11.2007 17:40
Soutěže

Veřejná - anonymní, jednokolová, projektová, architektonická soutěž

Vyhlašovatel

Česká komora architektů
Sídlo: Josefská 34/6, 118 00 Praha 1
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. arch. Dalibor Borák, předseda
Tel/fax: 257 535 034, 257 532 287/ 257 532 285
E-mail: cka@cka.cc
IČ: 457 693 71
DIČ: CZ 457 693 71

Sekretář soutěže

Jméno: Mgr. Dita Pavelková
Sídlo: Česká komora architektů
Tel/fax: 257 535 034 / 257 532 285
E-mail: dita.pavelkova@cka.cc

Předmět soutěže

Předmětem soutěže je zpracování návrhu architektonického, dispozičního a provozního řešení a vybavení interiérů veřejných prostorů sídla České komory architektů v Josefské ulici č. 34/6 v Praze 1.
S vědomím své odpovědnosti vůči profesi, kterou spravuje a jejíž zájmy hájí, se Česká komora architektů rozhodla prostřednictvím architektonické soutěže nalézt nové řešení interiérů svého sídla. Řešení má ve všech ohledech reprezentovat řemeslo architekta, má být výtvarně zdatné, na úrovni současného estetického výrazu. Musí být rovněž hospodárné a účelné, a to i v podmínkách památkově chráněného objektu.

Porota

Řádní členové poroty
 • Ing. Akad. arch. Jan Vrana
 • Ing. arch. Jiří Merger
 • Prof. Akad. arch. Jan Fišer
 • Akad. arch. Miloslav Čejka
 • Ing. arch. Jiří Weinzettl

Náhradníci poroty

 • Ing. arch. Barbara Potysz
 • Ing. Tomáš Novotný

Ceny

 • 1. cena - 70.000,- Kč
 • 2. cena - 50.000,- Kč
 • 3. cena - 30.000,- Kč

Termíny

 • Datum vyhlášení soutěže: 1.11.2007
 • Datum prohlídky řešených interiérů: 8. listopadu 2007 v 10.00 hodin
 • Lhůta k podání písemných dotazů soutěžícími: 12.11.2007
 • Lhůta k zodpovězení dotazů: 19.11.2007
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů: 7.1.2008 do 12:00 hodin
 • Hodnotící zasedání poroty: 14. 1.2008
 • Datum schálení regulérnosti ČKA 23.10.2007
Další informace a soutěžní podmínky a podklady ke stažení naleznete na stránkách České komory architektů >
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
účast
Tomáš Fejkl
02.11.07 08:32
Skoda tohoto skanzenu
Jan Sommer (hlas z hnojiště)
03.11.07 10:43
koncept
va
23.12.07 01:49
zobrazit všechny komentáře