Soutěž: Ideové řešení Masarykova stadionu a velkého rozvojového území Strahov

Vložil
Tisková zpráva
22.10.2007 11:55
Veřejná urbanistická ideová jednokolová soutěž

Vyhlašovatel

Útvar rozvoje hlavního města Prahy
Sídlo: 128 00 Praha 2 – Nové Město, Vyšehradská 57 / 2077
IČ: 70883858
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing.Bořek Votava

Sekretář soutěže

Ing.arch. Ivana Kubáková
Útvar rozvoje hlavního města Prahy
Tel: 236 004 646
E-mail: kubakova@urm.mepnet.cz

Předmět soutěže

Předmětem soutěže je nalézt klíč k řešení revitalizace areálu Masarykova stadionu jako kompozičně významného veřejného prostoru města, s cílem zejména zvětšit potenciál rekreačně sportovní kapacity města v obecné rovině, využitelný pro pohybovou rekreaci široké veřejnosti, a s tím, že transformace stadionu může větší či menší měrou ovlivnit funkční i prostorové uspořádání celého VRÚ Strahov, jehož je neoddělitelnou součástí
Vyhlašovatel soutěže předpokládá, že tohoto cíle je možné dosáhnout dvěma základními směry:
 • zcela volnou cestou;
 • prostřednictvím příprav kandidatury města na hostitele Letních olympijských her v roce 2016 resp. 2020.

Porota

Řádní členové poroty

 • Prof Ing.arch. Miroslav Masák
 • Ing.arch. Zdeněk Zavřel
 • Prof. Ing.akad.arch. Emil Přikryl
 • PhDr. Michael Zachař
 • Ing.arch. Zdeněk Šamalík, CSc.
 • MUDr. Pavel Bém (MHMP)
 • Mgr. Tomáš Chalupa (Praha 6)
 • Ing Jiří Kejval (Praha olympijská)
 • Ing.arch. Václav Králíček (URM)

Náhradníci poroty

 • Ing.arch. John Eisler
 • Prof Ing.arch. František Sedláček
 • Ing.arch. Martin Jirovec
 • Ing.arch. Radan Hubička
 • Ing. Bořek Votava (URM)
 • Ing.arch. Bohuslav Beránek P6
 • Tomáš Petera (Praha olympijská)
 • Ing.arch. Kateřina Szentesiová (URM)

Celková částka určená na ceny: 1 800 000,- Kč

Termíny

 • Datum vyhlášení soutěže: 18.10.2007
 • Lhůta k podání písemných dotazů soutěžícími: 23.11.2007
 • Lhůta k zodpovězení dotazů: 3.12.2007
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů: 7.1.2008 do 14 hodin
 • Hodnotící zasedání poroty: 9.-10.1.2008
 • Datum schálení regulérnosti ČKA: 18.10.2007
Soutěžní podmínky ke stažení na www.urhmp.cz
Soutěžní podklady jsou poskytovány na CD u sekretáře soutěže

> Probhající soutěže na stránkách České komory architektů
4 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Porota?
Kaker
23.10.07 08:25
Praha Olympijská ...
chitektar
23.10.07 12:51
Porota?
Dan
16.02.08 02:21
zobrazit všechny komentáře