SNG vypisuje výberové konanie na projekt a realizáciu expozície do Pavilónu ČR a SR pre 11. Bienále architektúry v Benátkach

Zdroj
Slovenská národná galéria
Vložil
Tisková zpráva
22.01.2008 15:05
Na základe dohody medzi NG v Prahe a SNG je v roku 2008 organizátorom bienále Slovenská národná galéria.
Téma pripravovaného bienále architektúry nebola zatiaľ usporiadateľom formulovaná, preto Slovenská národná galéria v Bratislave vypisuje výberové konanie na voľnú tému a projekt pre Pavilón Českej republiky a Slovenskej republiky na 11. bienále architektúry 2008.

Podmienky prihlásenia sa:
Do konkurzu sa môžu prihlásiť slovenskí aj zahraniční architekti, výtvarní umelci, historici a teoretici architektúry a umenia. Vítané sú individuálne projekty, aj akékoľvek druhy a podoby skupinovej spolupráce slovenských aj zahraničných architektov, výtvarníkov, a teoretikov. Všeobecná téma je daná rámcom 11. bienále architektúry, konkrétna téma a projekt sú otvorené. Predkladané projekty by mali predstaviť: aktuálne témy alebo významné osobnosti domácej architektonickej scény, prípadne reflektovať ich prepojenie na medzinárodný kontext etc. (www.labiennale.org)

Formálna podoba projektu:
1. mená, adresy a štruktúrované CV všetkých autorov a autoriek
2. definovanie konkrétnej témy a jej zdôvodnenie
3. návrh výstavného projektu (libreto a vizuálny návrh)
4. aproximatívny rozpočet (SNG prispieva na realizáciu projektu čiastkou do výšky 1.500 tis Sk). Ak predpokladané náklady prevyšujú tento rozpočet, autori si ho musia vedieť dofinancovať, napr. oslovovať a získavať vlastných sponzorov.

Na internetovej stránke SNG (www.sng.sk) sú k dispozícií ďalšie podklady
- technické parametre pavilónu v Benátkach
- technické výkresy pavilónu.

Termín odovzdania projektov:
Kompletná dokumentácia musí byť doručená poštou alebo osobne do Slovenskej národnej galérie v Bratislave najneskôr do 29. februára 2008 do 12.00 hod v obálke označenej Bienále architektúry.
adresa: Umelecké zbierky SNG - sekretariát, Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13
Dokumentácia doručená po termíne, alebo v neúplnej podobe nebude posudzovaná.

Projekty bude posudzovať odborná komisia, ktorá zasadne v priebehu marca 2008.
Autori budú o výsledkoch vyrozumení písomne, výsledky budú tiež zverejnené na internetových stránkach galérie.

Komisár a koordinátor projektu za SNG: Alexandra Kusá, PhD. kusa@sng.sk; 02/59226113
0 komentářů
přidat komentář

Související články