Slovenská Cena ARCH 2008 míří do Čech

Zdroj
Vydavateľstvo Eurostav
Vložil
Tisková zpráva
07.11.2008 17:50
Odovzdávanie ceny (na fotografii z odovzdávania je laureát Ceny ARCH 2008 architekt Ján Studený a zľava M. Dulla, člen odbornej poroty, D. Lalíková, šéfredaktorka Vydavateľstva Eurostav a H. Moravčíková, šéfredaktorka časopisu ARCH)
Včera 6. 11. 2008 bol v priestoroch designfactory v Bratislave vyhlásený laureát Ceny ARCH 2008.
Cena ARCH je prestížnou cenou za architektúru udeľovanou mienkotvorným odborným časopisom ARCH o architektúre a inej kultúre, ktorý vydáva Vydavateľstvo EUROSTAV, s.r.o. Zámerom ceny je vyzdvihnúť pozoruhodné diela domácej architektonickej scény a prispieť tak k jej ďalšej kultivácii. Cena ARCH má vysoký profesionálny kredit, ktorý zabezpečuje účasť špičkových európskych architektov v porote. Od ostatných architektonických súťaží sa Cena ARCH odlišuje aj tým, že sa do nej nemožno prihlásiť. Nominácie na Cenu ARCH udeľuje každoročne redakčná rada časopisu, ktorú tvoria významné osobnosti slovenskej a stredoeurópskej architektonickej scény.

O udelení Ceny ARCH 2008 rozhodovala medzinárodná porota v zložení: Matúš Dulla (Slovensko), Miloš Florijančič (Slovinsko), Henrieta Moravčíková (šéfredaktorka časopisu ARCH), Petr Pelčák (Česká republika), Jan Šépka (Česká republika) 9. a 10. októbra 2008. Porota posudzovala osem architektonických diel, ktoré na tohoročnú cenu nominovala redakčná rada časopisu. Boli to: Nadstavba obytného domu v Bratislave, Obytný súbor Agria v Nitre, Vinárstvo Karpatská perla v Šenkviciach, Bytový dom Triangolo v Nitre, Mestská športová hala v Nitre, Rodinný dom v Černošiciach, Polyfunkčný dom na Moskovskej ulici v Bratislave a Rodinný dom v Marianke.

Laureát Ceny ARCH 2008: Rodinný dom v Černošiciach
Architekti: ksa. / Ján Studený, Martin Vojta, spolupráca Matúš Vallo

Z hodnotenia poroty:
“Keď sa zaoberáme tým štandardným verzus extravagantným, tak mi stále pripadá, že keď sa pýtam, aké si autori na začiatku kládli vstupné podmienky, s čím do toho išli, či už za predpokladu, že budú triezvi alebo extravagantní, tak si myslím, že Černošice svoje kritérium naplnili z tých domov najviac.... v tom premýšľaní, v tom vidím od začiatku najjasnejšiu reč.” (Jan Šépka)

“Černošický dom nedokázali fotografie zachytiť... je úžasne obytný... obytná kvalita, ktorú ten dom má, bola pre mňa prekvapivá a presvedčivá.” (Petr Pelčák)

"Ten rodinný dom v Černošiciach je vlastne kontextuálny... má priam ideálne mimikry. Neupozorňuje na seba, nevyčnieva, nie je okázalý. Až keď človek prenikne do jeho bezprostrednej blízkosti, ukáže sa jeho dômyselné riešenie.” (Henrieta Moravčíková)
0 komentářů
přidat komentář

Související články