Revitalizace památkově chráněného parku Havlíčkových sadů

ČKA
Vložil
Tisková zpráva
13. 03. 2006 16:40

veřejná anonymní, projektová, jednokolová, architektonická soutěž o návrh

Vyhlašovatel

Městská část Praha 2
nám. Míru 20
120 00 Praha 2
Tel: 236 044 247
Zplnomocnění zástupci: Mgr. Michal Basch, Ing. Libor Krátký, Ing. Jitka Poltierová

Sekretář soutěže:

Ludmila Schwarzová
nám. Míru 20, 120 00 Praha 2
tel/fax: 236 044 247
e-mail: schwarzoval@p2.mepnet.cz

Předmět soutěže

Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešení revitalizace objektu památkově chráněného parku - Havlíčkových sadů v K.Ú. Královské Vinohrady, Praha 2.

Účel a poslání soutěže

Účelem a posláním soutěže je nalézt nejvhodnější koncepci komplexního řešení a způsobu provedení revitalizace Havlíčkových sadů jakožto veřejného parku pro odpočinek a relaxaci okolních obyvatel s maximálním zachováním stávající struktury cest i celého parku a zadat autoru tohoto řešení zpracování všech výkonových fází projektové dokumentace a dohledu nad jejich prováděním pro uvedený objekt Havlíčkových sadů.

Porota

Řádní členové

Ing. Libor Krátký;
Mgr. Michal Basch;
PhDr. Zdeněk Lochman
Ing. Ivana Síbrtová
Ing. Stanislav Sojka
Doc. Ing. Arch. Jaroslav Horký CSc.
Ing. Arch. Jan Sedlák
Ing. Arch. Hana Kačírková
Mgr. Ak. Arch. Pavel Joba

Náhradníci poroty

PaeDr. Jana Rybínová;
RNDr. Karel Winkelbauer;
Mgr. Anna Kohnová
RNDr. Václav Větvička
Ing. Arch. Antonín Buchta

Ceny

1. cena - 170.000,- Kč
2. cena - 102.000,– Kč
3. cena - 60.000,- Kč
Odměny celkem: 20.000,- Kč

Termíny

Datum ustavující schůze poroty - 15.10.2005, 21.11.2005
Datum vyhlášení soutěže - 6. 2. 2006
Lhůta k podání dotazů soutěžícími - 6. 3. 2006
Zasedání soutěžní poroty k zodpovězení dotazů - 13. 3. 2006
Lhůta k zodpovězení dotazů - 13. 3. 2006
Datum odevzdání soutěžních návrhů - 3. 4. 2006
Datum zasedání soutěžní poroty k hodnocení soutěžních návrhů - předběžně 15. 5. 2006 – 19. 5. 2006

Další informace:

http://www.cka.cc/souteze/probihajici/praha2_havlsady.html
0 komentářů
přidat komentář