Revitalizace náměstí Palackého v Lomnici - výsledky soutěže

Jednofázová veřejná ideová urbanisticko-architektonická soutěž

Zdroj
Společnost Petra Parléře, o.p.s.
Vložil
Tisková zpráva
23.01.2017 14:35
Předmětem soutěže bylo zhotovení architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace náměstí Palackého v Lomnici.

Vyhlašovatel: Společnost Petra Parléře, o.p.s. / Městys Lomnice
Jednající: PhDr. Allan Gintel, CSc.
, jednatel společnosti
Zplnomocněná osoba: PhDr. Marta El Bournová

Jednající: Ing. Milan Vojta, MPA , starosta městyse

Zplnomocněná osoba: Mgr. Marie Brázdová, Ph.D., pověřená radní 

Sekretář soutěže: PhDr. Allan Gintel, CSc., Společnost Petra Parléře, o.p.s.

Řádní členové poroty - závislí
Mgr. Marie Brázdová, Ph.D., radní
Ing. Petr Nahodil, člen zastupitelstva

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing.arch. Marek Štěpán
Ing.arch. Eva Špačková
Ing.arch. Jan Sedlák

Náhradníci poroty - závislí
Milan Peringer, místostarosta

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing.arch. Ing. Jiří Janďourek

Datum konání soutěže: 27.9.2016 - 24.11.2016
Datum zveřejnění výsledků: 5.1.2017
Počet odevzdaných návrhů: 15
Ceny a odměny celkem: 160 000,- Kč1. cena : 80 000,- 
Kč

Autoři: Ing. Kateřina Miholová, Ing.arch. Norbert Obršál, Ing.arch. Jan Kubát, Bc. Linda Boušková, Bc. David Helešic
Spolupracující osoby: Ing.arch. Václav Mihola, Ing.arch. Daniel Struhařík
Hodnocení poroty: Návrh je zpracován velkoryse, vychází z historicky daných skutečností, prostor náměstí určuje primárně pro chodce. Dopravu usměrňuje do jednosměrné komunikace podél obvodu náměstí. Akcentuje potenciál jihozápadní části náměstí, největší příležitost ke změně vidí v postupné obnově prostoru náměstí v návaznosti na zámecký park. Úspěšně se snaží vypořádat se složitou morfologií místa. Návrh je realizovatelný.
2. cena : 40 000,- 
Kč
Autoři: Ing.arch. Ivo Pavlík, Ing.arch. Vratislav Ansorge, Ing.arch. Lucie Kadrmanová Chytilová 

Spolupracující osoby: Jan Poslušný, MgA. Filip Kosek, MgA. Jiří Polák, Ing.arch. Petra Roškotová, MgrA. Jarin Krouz, Bc. Kristian Holan, Bc. Štěpánka Úlehlová
Hodnocení poroty: Návrh zcela svobodomyslně zceluje plochu náměstí a zahrnuje do něj renesanční prvky. Ve své velkorysosti se složitěji vypořádává s některými částmi. Neomezené pokračování geometrického rastru je spíše formální, doprava má dobré schéma, ale nedostatečné mantinely. Zeleň zůstává bez velkých změn. Zajímavým prvkem je koncepce slavnostního nasvětlení nejzajímavějších dominant obce. Téma pěšího spojení zdejších náměstí by mohlo být impulsem pro městys, je ovšem mimo řešené území. Při dalším dopracování je návrh realizovatelný.
2. cena : 40 000,- 

Autoři:Markéta a Petr Veličkovi
Spoluautor: Ing. Pavla Drbalová
Spolupracující osoby: Ing. Katka Sapáková, Ing. Tomáš Popelinský

Hodnocení poroty: Návrh se snaží v maximální míře reflektovat dochované hodnoty, doplněn je pouze o soudobý stabiliář a mobiliář. Vše směřuje a je spojeno morovým sloupem, k tomu je využíván koberec dlažby, který se směrem ke středu sloupu zjasňuje, aby takto zdůraznil jeho význam. Zajímavé je propojení různých výškových úrovní mezi náměstím a nákupním střediskem schodištěm. Z celého návrhu je patrné vyvážené propojení zeleně a volného prostoru. Uspořádání plochy před zámkem je poněkud formální. Při dalším dopracování je návrh realizovatelný.Více informací >
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
přesně
Petr Velička
26.01.17 12:49
Re: přesně
Petr Šmídek
28.01.17 11:30
zobrazit všechny komentáře