Revitalizace centra města Planá nad Lužnicí - vyhlášení soutěže

Zdroj
Město Planá nad Lužnicí
Vložil
Tisková zpráva
11.11.2013 15:40
Město Planá nad Lužnicí vyhlašuje dne 11.11. 2013 architektonickou soutěž o návrh revitalizace centra města. Předmětem soutěže je zpracování návrhu úprav centrálního veřejného prostoru města Planá nad Lužnicí, zejména architektonického a dopravního řešení, návrhu mobiliáře a sadovnických úprav. Soutěž by měla prověřit nové prostorové vymezení centrálního veřejného prostoru, navrhnout nové materiálové řešení a přinést náměty pro jeho budoucí využití zejména s cílem celkového zklidnění dopravy ve veřejném prostoru. V zadávacích podmínkách jsou stanoveny požadavky například na řešení cyklistické dopravy, parkovacích stání, zeleně či autobusových zastávek, součástí řešeného území je i prostor v okolí kostela Sv. Václava a pietní místo před základní školou.

Soutěž je vyhlášená jako projektová, veřejná anonymní a jednokolová. Bližší informace o soutěži lze získat u sekretáře soutěže, kterým je Ing.arch. Iveta Nesrovnalová. Termín pro odevzdání návrhů do soutěže je stanoven na 15. ledna 2014. Veškeré podklady k soutěži jsou zveřejněny na webových stránkách města. Soutěž byla Českou komorou architektů schválena jako regulérní a je rovněž uveřejněna na webových stránkách.

0 komentářů
přidat komentář

Související články