Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove - architektonická súťaž

Zdroj
Terézia Kavuliaková, primátorka Mesto Leopoldov
Vložil
Tisková zpráva
23.03.2017 20:00
Mesto Leopoldov vyhlásilo ku dňu 21. 3. 2017 verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov „Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove“, ktorej predmetom je architektonicko-urbanistické riešenie prestavby objektu kina na kultúrne centrum spolu s úpravou priľahlých priestorov.
Rozhodujúcim kritériom nebude najnižšia cena, ale architektonická kvalita, ktorú posúdia renomovaní architekti. Mesto tak pokračuje v  trende budovania architektonicky kvalitných verejných stavieb, za čo minulý rok jeho vedenie dostalo ocenenie CEZAAR - Patrón architektúry.
Predpokladané náklady na realizáciu stavby sú 1200000 € bez DPH. Prípustné je predloženie variantných riešení ako samostatných návrhov. Zákazka na poskytnutie služieb bude zadaná v priamom rokovacom konaní víťazovi.

Ceny:
1. cena: 4000 euro
2. cena: 2500 euro
3. cena: 1500 euro

Lehoty súťaže:
Termín odovzdania návrhov: do 06.07.2017 do 15:00 hod.
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 17.07.2017

Riadni členovia poroty, nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Irakli Eristavi, autorizovaný architekt SKA,
Ing. arch. Petr Lešek, autorizovaný architekt ČKA - hlasovaním poroty určený predseda poroty
Ing. arch. Benjamín Brádňanský - autorizovaný architekt SKA

Více informací >

0 komentářů
přidat komentář

Související články