Realizované stavby z cihlového systému Porotherm 2006

ČKA
Vložil
Tisková zpráva
13. 03. 2006 17:05
2. ročník přehlídkové neanonymní jednokolové soutěže pro architekty, projektanty, investory, dodavatele a developery

Vyhlašovatel:

Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

Sekretář soutěže:

PhDr. Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE & PROFIT, Revoluční 8, budova C, 110 00 Praha 1, tel.: 296 785 700; fax: 296 785 701, email: komunikace.pr@volny.cz

Druh soutěže:

přehlídková, neanonymní, jednokolová soutěž

Předmět soutěže

Předmětem soutěže jsou stavby lokalizované na území České republiky, postavené z cihlového systému POROTHERM a kolaudované do 26. 5. 2006

Účel soutěže

Účelem soutěže je uskutečnit přehlídku staveb z cihlového systému POROTHERM ( bez rozlišení účelu využití a jejich typologického zařazení), presentovat tyto stavby a ocenit nejlepší z přihlášených staveb

Porota

Řádní členové poroty:

Ing. Antonín Horský, Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
Jana Gerhátová, Státní fond rozvoje bydlení
Ing. arch. Daniela Grabmüllerová MBA, Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. arch. Jan Kozel, Obec architektů
Ing. Pavel Křeček, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Ing. Irena Plocková, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Doc. Ing. arch. Jan Štípek, předseda České komory architektů
Michal Wernisch, Springer Media CZ
Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., Fakulta stavební ČVUT v Pra

Náhradníci poroty:

Ing. arch. Jana Janíková, autorizovaný architekt
Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., kritik architektury

Ceny:

Cena společnosti Wienerberger - 50 000,- Kč
Zvláštní cena společnosti Wienerberger - 25.000,- Kč

Termíny soutěže

- vyhlášení soutěže - 8.3.2006
- podání dotazů - do 8. 4. 2006
- odevzdání soutěžních návrhů - 26. 5. 2006

Další informace:

http://www.cka.cc/souteze/probihajici/porotherm2006_real.html
0 komentářů
přidat komentář