Přístavba školy a novostavba sportovní haly ve Starém Plzenci

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž

Zdroj
Město Starý Plzenec
Vložil
Tisková zpráva
31. 01. 17. 08:35
Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení přístavby stávající budovy základní školy a novostavby sportovní haly v areálu Základní školy Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54 zahrnujícího stavební parcely č. 94/1 a 1021 a pozemkovou parcelu č. 334, k.ú. Starý Plzenec.

Termín vyhlášení: 30.1.2017
Vyhlašovatel: Město Starý Plzenec
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Bc. Vlasta Doláková 

Sekretář soutěže: RNDr. Milan Svoboda
Předpokládané ceny a odměny celkem: 750000,- Kč
Datum odevzdání soutěžních návrhů: 14:30 hod. 31.3.2017
Datum vyhlášení soutěže: 30.1.2017
Datum konání hodnotící zasedání poroty: 7. a 8.4.2017
Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA: 26.1.2017

Řádní členové poroty - závislí
Bc. Vlasta Doláková, starostka
Ing. arch. Pavla Burešová

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing. Akad. arch. Jan Šépka
Ing. arch. Oldřich Hájek
Ing. arch. MgA. Martin Rusina

Náhradníci poroty - závislí
Ing. Hana Sobotová
Ing. arch. Jarmila Očenášková

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Lenka Dvořáková

Přizvaní odborníci: 

PaedDr. Martin Štekl, ředitel školy.
P
orota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Vice informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články