Praha 2 vyhlašuje ideovou soutěž o návrh na obnovu Karlova náměstí

Zdroj
www.praha2.cz, www.cka.cc
Vložil
Martin Rosa
10.07.2008 15:40
Soutěže

Rada MČ Praha 2 vyhlásila na svém zasedání 24. června 2008 Veřejnou ideovou urbanisticko architektonickou soutěž o návrh úprav Karlova náměstí. Jejím cílem je získat podněty pro proměnu jednoho z největších evropských náměstí, jehož základy byly položeny již ve 14. století za vlády císaře Karla IV. Soutěžní návrhy budou zároveň sloužit jako podklad pro diskusi o možných přístupech k úpravám tohoto ojedinělého veřejného prostoru.

Účastníci soutěže mají zpracovat komplexní urbanisticko architektonické návrhy řešení Karlova náměstí tak, aby byl využit relaxační a kulturní potenciál tohoto místa a jeho úpravy spolu s revitalizací zeleně oživily celou lokalitu ve prospěch obyvatel a návštěvníků centra hlavního města.
Podmínkou je citlivý přístup k lokalitě, nacházející se v území Pražské památkové rezervace pod ochranou UNESCO a prohlášené Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku.
Návrh by měl s respektem k významu tohoto ojedinělého prostoru a jeho historickému vývoji řešit ideu optimálního využití a možných úprav Karlova náměstí.
O složitosti takového úkolu svědčí i průběh minulé soutěže na počátku 90. let, kdy z vítězného návrhu arch. Magdaleny Dandové a Jaromíra Kosnara byla realizována pouze první etapa rehabilitace v severní části přiléhající k Novoměstské radnici.
Účastníci soutěže budou mít v rámci soutěžních podkladů k dispozici řadu nových materiálů: např. aktualizovaný dendrologický průzkum nebo nově zpracovaný stavebně historický průzkum náměstí. Závěrem roku se tedy veřejnost může těšit na výstavu a představení nových námětů a pohledů architektů a urbanistů na rehabilitaci jednoho z nejvýznamnějších veřejných prostorů našeho hlavního města. Vystaveny budou všechny odevzdané soutěžní návrhy.

Veřejná anonymní ideová jednokolová urbanisticko-architektonická soutěž

Vyhlašovatel
Městská část Praha 2

Sekretář soutěže:
Ing. Sylvie Hájková
Městská část Praha 2
Oddělení územního rozvoje
Náměstí Míru 20, Praha 2
tel.: 236 044 144
e-mail: hajkovas@p2.mepnet.cz

Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování komplexního urbanisticko architektonického návrhu řešení Karlova náměstí a jeho nejbližšího okolí jako kompozičně významného prostoru města s ohledem na kulturně – historický kontext a výjimečnost lokality v rámci Pražské památkové rezervace. Park Karlovo náměstí byl prohlášen 6. 3. 1998 Ministerstvem kultury ČR kulturní památkou.

Porota
Řádní členové:
 • Ing. arch. Václav Vondrášek, MČ Praha 2 – zástupce starostky
 • Ing. Jiří Paluska, MČ Praha 2 – zástupce starostky
 • Mgr. Jan Kněžínek – Magistrát hl. m. Prahy, ředitel odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
 • JUDr. PhDr. Jiří Plos (ČKA)
 • Ing. arch. Petr Malinský
 • Ing. arch. Jan Jehlík
 • Ing. arch. Martina Bártová
Náhradníci:
 • PhDr. Eva Paulová, MČ Praha 2 – zástupce starostky
 • RNDr. Radim Perlín – zastupitel MČ Praha 2
 • Doc. Ing. Jaroslav Horký, CSc
 • Ing. arch. Miroslav Cikán

Předpokládané ceny a odměny celkem: 1 450 000,- Kč

Termíny
 • Datum vyhlášení soutěže: 24. 6. 2008
 • Lhůta k podání dotazů: 31. 7. 2008
 • Lhůta k zodpovězení dotazů: 15. 8. 2008
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů: 20. 10. 2008 do 16 hod
 • Datum konání hodnotícího zasedání poroty: listopad 2008
 • Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA: 20. 6. 2008
Více informací a soutěžní podmínky: www.praha2.cz
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
?
Vích
10.07.08 06:46
zobrazit všechny komentáře

Související články