Plzeň vyhlašuje výtvarnou a architektonickou soutěž o návrh památníku generála Pattona

Město Plzeň
Vložil
Tisková zpráva
27. 07. 2009 01:00
Město Plzeň vyhlašuje prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně výtvarnou a architektonickou soutěž o návrh řešení památníku generála Pattona v sadech Pětatřicátníků pod Velkým divadlem. Jedná se o soutěž jednokolovou a anonymní. „Památník generála Pattona by měl vyjadřovat osobnost generála ve vztahu k historickým souvislostem osvobození Plzně. Způsob zpracování není předem stanoven. Je tedy zcela na autorech, jak dílo ztvární,“ říká ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká. Účelem soutěže je najít nejvhodnější návrh památníku a poté zahájit  jednání vedoucí k realizaci díla. V sedmičlenné porotě zasedne také vnuk generála Pattona George Patton Waters.
 
„Soutěž je vyhlášena dnem 27. července 2009 v souladu se soutěžním řádem České komory architektů. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je stanoven na týden od 19. do 23. října 2009. Soutěžní podmínky a podklady je potřeba vyzvednout nejpozději do 16. října 2009,“ doplňuje sekretářka soutěže z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Eva Brejchová.
 
Místo vyzvednutí soutěžních podmínek
Soutěžní podmínky budou vydávány na Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, v kanceláři č. 56 sekretářkou soutěže Ing. Evou Brejchovou, v pracovních dnech od 9:00 do 15:30, v době její nepřítomnosti na sekretariátu Útvaru koncepce a rozvoje města v kanceláři č. 51 tamtéž.

Porota
Členové poroty závislí
 • Ing. arch. Petr Domanický
 • JUDr. Marcela Krejsová
 • George Patton Waters
Členové poroty nezávislí
 • Ing. arch. Petr Hájek
 • Ing. arch. Karel Hanzlík
 • Ing. arch. Milan Košař
 • Krištof Kintera
Náhradníci poroty závislí
 • Mgr. Petra Kacovská
 • Ing. arch. Irena Králová
 • Ing. Vladimír Pálek
Náhradníci poroty nezávislí
 • Ing. arch. Pavel Šimeček
Znalci soutěžní poroty
 • Znalec pro otázky zeleně: Ing. Hana Hrdličková, Správa veřejného statku města Plzně
 • Znalec pro otázky památkové péče: Mgr. Petr Marovič, vedoucí Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně
 • Znalec pro otázky ekonomické: Ing. Jaroslav Petrák, Odbor investic Magistrátu města Plzně.
Ceny a odměny
 • 1. cena je stanovena ve výši 120.000,- Kč;
 • 2. cena je stanovena ve výši 90.000,- Kč;
 • 3. cena je stanovena ve výši 50.000,- Kč.
 • Částka na odměny je stanovena ve výši 50 000,- Kč.
Termíny
 • Vyhlášení soutěže: 27. 7. 2009.
 • Vyzvednutí soutěžních podkladů: do 16. 10. 2009.
 • Podání dotazů soutěžícími: do 26. 8. 2009.
 • Odevzdání soutěžních návrhů: od 19. 10. 2009 do 23. 10. 2009
 • Termín hodnotícího zasedání poroty: od 29. 10. 2009 do 30. 10. 2009.
Více informací naleznete na webových stránkách města Plzně www.plzen.eu v aktualitách a na stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně http://ukr.plzen.eu v kapitole Soutěže, výstavy a konference. Počínaje dnem vyhlášení soutěže poskytuje Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zájemcům o účast v soutěži potřebné informace na telefonu 378 035 041.
0 komentářů
přidat komentář

Související články