Plzeň vyhlašuje urbanistickou soutěž na zpracování ideového návrhu řešení vnitřní části města

Zdroj
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Vložil
Tisková zpráva
12.12.2011 11:40
Město Plzeň vyhlašuje prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně veřejnou jednokolovou urbanistickou soutěž na zpracování ideového návrhu řešení vnitřní části města. „Do roku 2015 musí mít Plzeň schválený nový územní plán. Formou ideové urbanistické soutěže chce město získat nové názory na řešení urbanistické koncepce města a využít je jako základní podklad pro tento územní plán. Kromě nových návrhů řešení hledáme i architekta, se kterým budeme na tvorbě nového plánu spolupracovat. Forma této spolupráce bude upřesněna podle výsledků soutěže a doporučení poroty,“ vysvětluje ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká. Soutěžní návrhy budou odbornou porotou vyhodnocovány zejména podle třech základních kritérií, kterými jsou kvalita urbanistického řešení, využitelnost zvoleného řešení pro tvorbu nového územního plánu a přehlednost a srozumitelnost návrhu.

Soutěž je vyhlášena dnem 12. prosince 2012 v souladu se soutěžním řádem České komory architektů jako veřejná anonymní ideová urbanistická jednokolová soutěž. „Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je stanoven na týden od 12. do 16. března 2012,“ doplňuje sekretářka soutěže z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Eva Brejchová. Více informací včetně kompletního znění soutěžních podmínek naleznete na webových stránkách www.ukr.plzen.eu.

Poskytování soutěžních podmínek
Počínaje dnem vyhlášení soutěže až do 9. března 2012 včetně je možné získat soutěžní podmínky a soutěžní podklady v digitální podobě v českém jazyce u sekretáře soutěže Ing. Evy Brejchové (tel.: 378 035 041, brejchova@plzen.eu). Na základě písemné žádosti sekretáři soutěže lze získat soutěžní podmínky a podklady také v tištěné podobě. V období od 22. prosince 2011 do 2. ledna 2012 nebudou soutěžní podklady vydávány z důvodu dovolené.

Termíny
  • 12. prosince 2011 – vyhlášení soutěže
  • 13. ledna 2012 – termín pro zaslání písemných dotazů soutěžících k předmětu soutěže
  • 19. ledna 2012 – schůzka k zodpovězení písemných dotazů soutěžících
  • 9. března 2012 – lhůta k vyzvednutí soutěžních podkladů
  • 12. až 16. března 2012 – lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů
  • 20. až 21. března 2012 – hodnotící zasedání poroty
0 komentářů
přidat komentář