Obnova náměstí krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích - výsledky soutěže

Zdroj
Kateřina Saláková, Společnost Petra Parléře, o.p.s.
Vložil
Tisková zpráva
16.09.2015 15:45
Projektová, urbanisticko-architektonická, veřejná, jednokolová soutěž
Vyhlašovatel: Společnost Petra Parléře, o.p.s.
Spoluvyhlašovatel: město Řevnice
Termín: 27. 5. 2015 - 7. 9. 2015

Cílem soutěže bylo získat odborné urbanisticko-architektonické projekty, které navrátí Náměstí krále Jiřího z Poděbrad kvalitu reprezentativního veřejného prostoru. Zadání soutěže bylo otevřené, navržený projekt však musel vyjít z dopravního řešení situace, reflektovat kulturní a historickou paměť místa, respektovat podmínky území ve smyslu jeho souvislostí v rámci sídla. Urbanisticky je náměstí blíže formě venkovské návsi s dvorci zemědělských usedlostí, než typickým náměstím maloměsta. Hlavní důraz dát na multifunkčnost a bezbariérovost náměstí. Řešení náměstí má být nadčasové, jednoduché a vyjadřovat sebevědomí Řevnic. Projekty by měly respektovat ekonomické možnosti obce. Obec chce zadat následné projektové práce a projekt realizovat v nejbližší době.

Odevzdáno bylo 31 soutěžních návrhů.

Porota
 se sešla k hodnocení soutěžních návrhů dne 9. 9. 2015 v tomto složení:
 
Řádní členové soutěžní poroty:
Ing. arch. Pavlína Čapková, závislá
Ing. arch. Lucie Cutáková, závislá
Ing. arch. Jan Líman, nezávislý
Ing. arch. Jan Sedlák, nezávislý
Ing. arch. Petr Lédl, nezávislý

Náhradníci:
Ing. arch. Alice Čermáková, závislá
Ing. Jan Šimůnek, závislý
Ing. arch. Eva Kováříková (Brandová)

Porotci rozhodli o ocenění následujících soutěžních návrhů:

1. cena 110 000 Kč
Autoři: Ing. arch. Šimon Vojtík, Ing. arch. Michal Petr, Ing. arch. Jana Urbanová (návrh č. 13)
Hodnocení poroty: Porota pokládá návrh za realistický, čistý a splňující požadavky na urbanistické a kompoziční řešení. Návrh dále umožňuje realizaci zeleně v etapách. Návrh je detailně propracovaný, má zdařilé dopravní řešení včetně parkování, vhodná je i osa směrem od kašny k památníku zakončená polyfunkčním podiem. Oba výjezdy na náměstí nabízejí zajímavé pohledy, jsou použity zajímavé povrchy a jedinečný mobiliář.
Závěr: Porota ocenila tento návrh 1. cenou.

2. cena  60 000 Kč
Autoři: Filip Musálek, Linda Boušková, Ing. arch. David Mikulášek (návrh č. 19)
Hodnocení poroty: Návrh odráží zdařilé architektonické řešení a vytvoření jednolitého a přehledného prostoru náměstí. Pozitivně hodnoceno je propojení s Palackého náměstím. Současnými prostředky navazuje historickou atmosféru původního rynku z 19. století.
Závěr: Porota ocenila tento návrh 2. cenou.
 
3. cena  30 000 Kč
Autoři: Ing. arch. Lukáš Ehl, Ing. arch. Tomáš Koumar, Prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková (návrh č. 11)
Hodnocení poroty: Porota ocenila vytvoření náměstí jako multifunkčního prostoru v jedné výškové úrovni, dalším pozitivem je ponechání původní zeleně, doplněné o barevné trvalkové plochy. Dopravní řešení je kvalitní s výhradou umístění vzrostlé zeleně do pásu mezi komunikačními pruhy.
Závěr: Návrh byl doporučen do 2. a 3. kola hodnocení. Vzhledem k upřednostňovanému architektonickému řešení bylo ohodnoceno 3. cenou.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články