Obnova náměstí krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích - vyhlášení soutěže

Zdroj
Marta El Bournová, Společnost Petra Parléře, o. p. s.
Vložil
Tisková zpráva
30.05.2015 05:30


Projektová, urbanisticko-architektonická, veřejná, jednokolová soutěž

Vyhlašovatel: Společnost Petra Parléře, o. p. s.
Spoluvyhlašovatel: Město Řevnice
Termín zahájení: 27. května 2015
Termín odevzdání soutěžních návrhů: 7. září 2015, do 12:00 hodin

Cílem soutěže je získat odborné urbanisticko-architektonické projekty, které navrátí Náměstí krále Jiřího z Poděbrad kvalitu reprezentativního veřejného prostoru. Zadání soutěže je otevřené, navržený projekt však musí vyjít z dopravního řešení situace, reflektovat kulturní a historickou paměť místa, respektovat podmínky území ve smyslu jeho souvislostí v rámci sídla. Urbanisticky je náměstí blíže formě venkovské návsi s dvorci zemědělských usedlostí, než typickým náměstím maloměsta. Hlavní důraz dát na multifunkčnost a bezbariérovost náměstí. Řešení náměstí má být nadčasové, jednoduché a vyjadřovat sebevědomí Řevnic.
Projekty by měly respektovat ekonomické možnosti obce. Obec chce zadat následné projektové práce a projekt realizovat v nejbližší době.


POROTA A ODBORNÍ ZNALCI
Řádní členové:

Ing. arch. Pavlína Čapková, závislá
Ing. arch. Lucie Cutáková, závislá
Ing. arch. Jan Líman, nezávislý
Ing. arch. Jan Sedlák, nezávislý
Ing. arch. Petr Lédl, nezávislý
Náhradníci:
Ing. arch. Alice Čermáková, závislá
Ing. Jan Šimůnek, závislý
Ing. arch. Eva Brandová, nezávislá
 
Předpokládané ceny a odměny celkem: 200 tis. Kč
Vítěz soutěže bude automaticky zařazen mezi uchazeče o Cenu Petra Parléře.

Soutěžní podmínky, zadání a podklady pro soutěžící: na webové stránce Společnosti Petra Parléře v rubrice Cena PP 2015.
Sekretář soutěže: Kateřina Saláková, DiS.
Registrace: info@cenapp.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články