Objekty Danubia Parku v Čunove - vypsání veřejné anonymní urbanisticko-architektonické soutěže

Zdroj
Danubia Park
Vložil
Tisková zpráva
24.03.2011 06:40
Danubia Invest, a.s. vyhlasuje
VEREJNÚ  ANONYMNÚ URBANISTICKO -  ARCHITEKTONICKÚ SÚŤAŽ s predmetom riešenia OBJEKTY DANUBIA PARKU V ČUNOVE

Stručný popis projektu Danubia park
Rekreačný areál Danubia Park bude vybudovaný na južnom okraji územia  Bratislavy, hl. mesta SR, v blízkosti  hraníc s Maďarskom, na západnom brehu  vodnej zdrže Hrušov na Dunaji. Územie je prístupné dvojpruhovou komunikáciou , ktorá sa odpája od štátnej cesty smerujúcej z Bratislavy do Maďarska, prechádza južným okrajom mestskej časti Čunovo, územím Danubia parku a pokračuje cez  hrádzu vodnej zdrže s perspektívnym prepojením ponad  kanál vodného diela na štátnu cestu Bratislava  - Komárno.
Hlavným ideovým zámerom Danubia Parku je vybudovať nové bratislavské športovo rekreačné stredisko na pravom brehu Hrušovskej zdrže nad a pod stupňom Čunovo s rozvinutou  infraštruktúrou, ktorá bude mať nadmestský charakter. Základnou myšlienkou je navrhnúť a vybudovať samostatnú urbanistickú jednotku ktorá bude obsahovať:
- športovo rekreačnú časť (prístav, golfové ihrisko, prírodné kúpaliská, športoviská hlavne prírodného charakteru, detské ihriská, pozorovacie miesta dunajskej prírody, športové a náučné chodníky, táboriská ...)
- rezidenčné časť (rekreačné byty a apartmány, rekreačné domy s celoročnou využiteľnosťou, hotely, penzióny a ostatné ubytovacie zariadenia.)
- prislúchajúce služby (reštaurácie, bary, ostatné rešt. zariadenia, parking, shopping...)
Danubia Park bude slúžiť nielen osobám obývajúcim rezidencie Danubia Parku, ale aj denným návštevníkom z blízkeho okolia prichádzajúcich na aute, bicykli, korčuliach...
Celý komplex bude vsadený a pevne spätý s prírodou podunajskej krajiny, s jej neoddeliteľnými súčasťami akými sú Dunaj a lužný les (na juhu a severe Danubia Parku). Tieto atribúty majú pomôcť  vyzdvihnúť a podporiť všetky funkcie nachádzajúce sa v Danubia parku a zároveň nemôžu pôsobiť rušivo.
Jadrom celého projektu bude centrálne mólo obklopené zálivom prístavu zo severu a zálivom s prírodným plážovým kúpaliskom z juhu a prírodným kúpaliskom. Toto jadro spolu s jeho okolím bude vytvárať centrum so službami a rezidenciou vo forme rekreačných bytov a apartmánov. Má slúžiť pre všetkých obyvateľov a návštevníkov Danubia parku. Chceme vytvoriť útulné miesto s príjemnou atmosférou, kde sa budú  poskytovať  služby nielen cez deň obyvateľom a návštevníkom kúpaliska, maríny a športovísk, ale aj večer návštevníkom reštaurácii a barov.
Severne a južne od centra bude vytvorená sústava lagún. Časť lagún bude spojená s Dunajom pre prístup do Hrušovskej zdrže člnmi a časť bude vo forme izolovaných štrkovísk určených na kúpanie. Okolo týchto vodných plôch budú vytvorené pozemky pre výstavbu rekreačných domov. Všetky rekreačné domy budú mať priamy kontakt s vodou na jednej strane a so zeleňou v kultivovanej parkovej podobe na strane druhej.
Všetky tieto požiadavky sú zohľadnené v urbanistickej štúdii (Masterplan Danubia Park), ktorú vytvoril prof. Eberle, kde každá rezidencia spĺňa požiadavku spätosti s vodou a zeleňou. Jednou z hlavných požiadaviek na architektonické riešenia všetkých navrhovaných objektov je v maximálnej možnej miere využiť výhľady, dbať na oslnenie a vytvoriť nielen vnútorné ale aj vonkajšie obytné priestory tak, aby sa využila atmosféra lokality v prírode (terasy, balkóny, zimne záhrady...). Zároveň je dôležité zohľadňovať prírodný charakter projektu použitými materiálmi a farebnosťou.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář