Náměstí v Kostelci nad Černými lesy - vyhlášení soutěže

Zdroj
Město Kostelec nad Černými lesy
Vložil
Tisková zpráva
15.03.2013 22:00
Město Kostelec nad Černými lesy vyhlašuje projektovou, architektonickou, veřejnou anonymní, jednokolovou soutěž. Předmětem a účelem soutěže je získání projektu, který umožní navrácení původního významu nejdůležitějšímu veřejnému prostoru ve městě. Nalezení optimálního řešení obnovy náměstí. Jeho oživení. Doplnění chybějících funkcí. Objevení architekta, který bude dlouhodobě spolupracovat při realizaci projektu. Zadání zakázky na zpracování navazujících výkonových fází projektových prací, dohledu nad jejich prováděním a uvedením stavby do užívání. Do jednacího řízení bez uveřejnění budou vyzváni všichni ocenění účastníci.

Řádní členové poroty

Závislí
Ing. Arch. Jan Línek
MgA. Marek Kopeć


Náhradník poroty závislý
Ing. Jana Havelková

Nezávislí
Ing. Arch. Michal Kuzemenský
Ing. Arch. MgA. Jan Žalský
Ing. Arch. Lucie Vogelová


Náhradník poroty nezávislý
MgA.Jakub Chuchlík

Přizvaný expert
JUDr. PhDr. Pavel Kroupa
– Národní Památkový Ústav

Komentovaná prohlídka místa: 22.3.2013 ve 14:00 v Kostelci nad Černými lesy, před kostelem

1. cena se stanovuje ve výši - 120 000,-Kč
2. cena se stanovuje ve výši - 80 000,-Kč
3. cena se stanovuje ve výši - 60 000,-Kč     

Datum vyhlášení soutěže: 15.3.2013 
Komentovaná prohlídka místa: 22.3.2013 ve 14:00 v Kostelci nad Černými lesy, před kostelem
Soutěžní lhůta pro končí dne: 14.6.2013 doručení do 13:00 na MěÚ v Kostelci nad Černými lesy

Více informací >

0 komentářů
přidat komentář