Nábřeží Loučné v Litomyšli - 3.místo

Zdroj
Nadace Proměny
Vložil
Tisková zpráva
30.08.2013 11:45
3. místo (40.000,- Kč) / Soutěžní návrh č. 17 / Ing. arch. Jana Kaštánková
Anotace návrhu: Návrh se soustředí na zapojení obou břehů řeky do organismu sídla v poloze na rozhraní sídelního historického jádra a mladší obytné čtvrtě s několika školami. Pravý břeh je navržen využívat pobytově odpočinkově a levý zprůchodněn a zapojen do parku. Návrh respektuje využitím, provozem i materiály přírodní charakter území s ohledem k trasování biokoridoru řekou a poloze biocentra v parku stejně jako s ohledem na záplavové území. Park u Smetanova domu je navržen propojit novou trasou a pěší lávkou s oběma břehy řeky. Opticky a funkčně jsou podpořeny příčné vazby uličního a nábřežního prostoru.

Hodnocení poroty: Návrh respektuje historickou stopu místa a snaží se i přiblížit řeku veřejnosti. Prezentace návrhu byla přesvědčivá a výrazně rozšířila příliš stručné a málo dostatečné vyjádření na předložených panelech. Řešení štěrkové lavice je i z potamologického hlediska přínosné přesto v daném kontextu prostorovém i z hlediska materiálového řešení (místně nepříslušný kámen) není nejvhodnější, stejně tak jako rozsáhlé zásahy do stávající zeleně. Je zde příkladný profesionální přístup a spolupráce s navazujícími profesemi.
0 komentářů
přidat komentář

Související články