Mateřská škola Fulnek - výsledky soutěže

Zdroj
Dagmar Vahalová, Město Fulnek
Vložil
Tisková zpráva
23.09.2014 11:50
Dvoukolová veřejná projektová architektonická soutěž
Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na výstavbu nového objektu mateřské školy v areálu stávající MŠ U Sýpky včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, venkovní úpravy celého areálu MŠ vč. vybavení venkovními herními prvky. Návrh měl respektovat místní podmínky, velikost území a podmínky vyplývající z umístění objektu v městské památkové zóně Fulnek.

Vyhlašovatel: Město Fulnek, Komenského 12, Fulnek 742 45
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Bc. Mocová Jana, starostka
Sekretář soutěže: Bc. Dagmar Vahalová, nám. Komenského 12, Fulnek 742 45

Datum konání soutěže: 19.05.2014 - 01.09.2014
Datum zveřejnění výsledků: 12.09.2014
Počet odevzdaných návrhů: 23
Ceny a odměny celkem: 240 000,- Kč

Porota:
Ing. arch. Grym Ludvík 

Ing. arch. Vitoulová Milena 

Ing. arch. Zezula Kamil

Bc. Mocová Jana 

Mgr. Milionová Milena Náhradníci poroty:
Ing. arch. Bindr Tomáš

Ing. et Ing. Skácel Petr

1. cena - 90 000,-
 Kč
City Upgrade s.r.o. / Ing. arch. Ivo Pavlík, Dukovany; Ing. arch. Lucie Chytilová, Havířov; Ing. arch. Vratislav Ansorge, Červený Kostelec; Martin Málek; MgA. Jiří Polák

Hodnocení poroty: Návrh se nejlépe zhostil daného úkolu zhodnotit území, a to i v širším kontextu. Pracuje promyšleně nejen s nástupy a průhledy, ale zároveň s konfigurací terénu a ev. možností vizuálního či fyzického propojení zahrady MŠ se zahradou Kapucínského kláštera. Inspiruje se myšlenkami Zahrady poznání J. A. Komenského. Řešení objemu stavby se střešními zahradami citlivě reaguje na charakter místa. Dispoziční řešení umožňuje existenci samostatných kmenových tříd. Porota rovněž ocenila, že se návrh podrobně a tvůrčím způsobem zabývá návrhem interiéru.
2. cena - 70 000,-
 Kč
Ing. arch. Simona Ledvinková, Praha 4 – Podolí; Ing. arch. Pavel Buryška, Ostrava – Poruba; Ing. arch. Zdeňka Havlová, Zlín; Ing. Ondřej Fous, Praha 7; Ing. arch. Barbora Mikitová, Planá

Hodnocení poroty: Návrh využívá konfigurace terénu, které přizpůsobuje situování vstupů do tříd. Dispoziční řešení je přehledné a zohledňuje také možnost samostatného vstupu do pronajímatelné části budovy. Požadavek na nízkoenergetický standard stavby je prokazatelně rozpracován.
3. cena - 50 000,- Kč

Ing. Marie Hlavatá, Praha 4 - Chodov

Hodnocení poroty: Návrh se vyznačuje logickým uspořádáním provozu a adekvátně zvoleným střídmým výrazem. Jeho forma je čitelná a odpovídá obsahu. Příznivě působí také zakomponování stavby do morfologie terénu.


Více informací >
0 komentářů
přidat komentář