Komfortní rodinný dům z cihlového systému Porotherm 2006

ČKA
Vložil
Tisková zpráva
13. 03. 2006 16:55
8. ročník veřejné anonymní architektonické soutěže pro architekty, projektanty a studenty

Vyhlašovatel:
Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

Sekretář soutěže:
PhDr. Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE & PROFIT, Revoluční 8, budova C, 110 00 Praha 1, tel.: 296 785 700; fax: 296 785 701, email: komunikace.pr@volny.cz

Druh soutěže:
veřejná, anonymní, architektonicko-konstrukční, projektová, jednokolová soutěž

Předmět soutěže
Předmětem soutěže jsou projekty „komfortních rodinných domů“ navržených z cihlového systému POROTHERM. Rodinných domů, které budou poskytovat svým uživatelům to nejlepší, co může bydlení v cihlových rodinných domech nabídnout. Cihlových rodinných domů, které budou navrženy tak, aby svými tvary a dispozicí umožnily optimální využití.

Účel a poslání soutěže
Účelem a posláním soutěže je inspirovat tvorbu kvalitních projektů rodinných domů, jejichž jednovrstvé zdivo je realizováno z kompletního cihlového systému POROTHERM.
Vyhlašovatel soutěže má na mysli projekty, které v architektonickém, projektovém a dispozičním řešení maximálně využívají možnosti, které kompletní cihlový systém POROTHERM nabízí. Projekty domů technicky vyspělých, materiálově kvalitních, energeticky úsporných, estetických cenově výhodných jak z hlediska výstavby, tak i z hlediska užívání. Projekty domů, pro něž je charakterická vysoká úroveň pohody bydlení.

Porota
Řádní členové poroty:
Ing. Antonín Horský, Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
Jana Gerhátová, Státní fond rozvoje bydlení
Ing. arch. Daniela Grabmüllerová MBA, Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. arch. Jan Kozel, Obec architektů
Ing. Pavel Křeček, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Ing. Irena Plocková, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Doc. Ing. arch. Jan Štípek, předseda České komory architektů
Michal Wernisch, Springer Media CZ
Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., Fakulta stavební ČVUT v Pra

Náhradníci poroty:
Ing. arch. Jana Janíková, autorizovaný architekt
Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., kritik architektury

Ceny POROTHERM 2006:
- Zlatá cena POROTHERM 2006 - 200.000,- Kč
- Stříbrná cena POROTHERM 2006 - 150.000,- Kč
- Bronzová cena POROTHERM 2006 - 100.000,- Kč

Ceny partnerů soutěže:
- Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj - 50.000,- Kč
- Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení - 50.000,- Kč
- Zvláštní cena Vydavatelství Springer Media CZ - 50.000,- Kč

Termíny soutěže
- vyhlášení soutěže - 8.3.2006
- podání dotazů - do 8. 4. 2006
- odevzdání soutěžních návrhů - 19. 5. 2006

Další informace:
http://www.cka.cc/souteze/probihajici/porotherm2006_idea.html
0 komentářů
přidat komentář