Kampus lékařské univerzity Ghana – výsledky soutěže

2. ročník architektonické soutěže pro vysokoškolské studenty oboru Architektura

Zdroj
Česká komora architektů
Vložil
Tisková zpráva
09.11.2010 07:30
Vyhlašovatel: HELIKA a.s.
Sekretář soutěže
: Ing. Josef Kříž
Předmět soutěže: Urbanisticko-architektonický návrh areálu kampusu lékařské university pro město Ho, administrativní centrum regionu Horní Volta státu Ghana. Jedná se o návrh komplexu staveb.
Termín konání soutěže: 18. 2. - 30. 6. 2010

Porota:
Řádní členové poroty:
Akad. arch. Vladimír Kružík - vedoucí ateliéru architektury, HELIKA, a. s.
Prof. ing. arch. Martin Rajniš - projekční kancelář E-mrak, s. r. o., Praha
Ing. Jan Žemlička - Zemlicka & Pruy Ingenieur-Planung GmbH, Neumarkt
Náhradníci:
Ing. arch. Jana Janíková - společnost Arch. Design, s. r. o., Brno

Počet hodnocených návrhů
: 6
Ceny a odměny: 2. cena (45 tis. Kč): Marie Pavlasová (FUA TUL), Adam Terfil (FUA TUL)

Hodnocení poroty:
A - struktura, funkční a prostorové vazby, celkový názor na řešení lokality
B - výraz jednotlivých objektů
C - respektování klimatu
D - úroveň prezentace návrhu
E - naplnění stavebního programu universitního kampusu

Marie Pavlasová (FUA TUL)
A - nejpřijatelnější koncept umožňující prolínání prostorů, vznik vzájemných vztahů a prostup okolní přírody do struktury; kvazi nahodilá struktura kampusu zachovává jednoduchost a řád
B - pohříchu spíše „evropský“ výraz domů, „africký“ charakter objektů je příliš povrchní, oceněna je snaha o barevnost a odvolání na inspirační zdroje návrhu
C - technický koncept je bohužel nutno hodnotit jako hrubě podhodnocený, realita by si vyžádala změnu koncepce jednotlivých objektů (např. fasády jsou navrženy bez stínění atd.)
D - prezentace (ve srovnání s ostatními návrhy) je na nejvyšší úrovni, budiž jen připomenuto že méně je více…

Adam Trefil (FUA TUL)
A - ocenit lze návrh obytné části kampusu, který je živou strukturou čerpající z tradic ghanského osídlení, u části výukové je hodnocena kladně prostorová a časováflexibilita navržené metastruktury; handicapem návrhu je vertikální a horizontální oddělení obou částí kampusu a tudíž omezení vzniku rozmanitosti a živosti lokality, metastruktura se jeví jako nákladná záležitost mimo koncept místa stavby
B - velmi je oceněn výraz obytné části kampusu, ten vykazuje řadu předností soudobého, jasného myšlení vycházejícího z akceptování faktu proměnlivosti forem – navazuje se na tradici, ale zároveň návrh zůstává velmi moderní
C - technický koncept je možno hodnotit jako návrh s nejvyšší mírou zohlednění místního klimatu, jako slabinu návrhu lze označit menší míru (v porovnání s návrhem ALRIGHT) propojení navržené stavby s přírodním okolím
D - prezentace (ve srovnání s ostatními návrhy) je na přijatelné profesionální úrovniDruhý ročník studentské architektonické soutěže, který uspořádala architektonická a projekční kancelář HELIKA, a. s., byl zaměřen na zpracování urbanisticko-architektonického návrhu areálu kampusu lékařské univerzity pro město HO – administrativní centrum regionu Horní Volta státu Ghana.


Dle zadání měl návrh komplexu zahrnovat prostory pro výuku, ubytování, vědu a výzkum, administrativu univerzity, společensko-sociální funkci a jeho nedílnou součástí mělo být také dopravní řešení areálu.
Návrhy studentů hodnotili prof. Ing. arch. Martin Rajniš, Ing. Jan Žemlička a akad. arch. Vladimír Kružík. Po dlouhých diskusích se nakonec porota rozhodla neudělit první a třetí místo, a naopak ocenit dva nejlepší návrhy místem druhým a odměnou 45 000 Kč za každý návrh. Vítězi soutěže se stali studenti architektury Technické univerzity v Liberci – Marie Pavlasová a Adam Trefil.
„Letošní zadání bylo stejně jako u minulého ročníku zaměřeno na urbanismus. Tentokrát ale měli studenti zadání těžší, protože se na místo nemohli zajet podívat. U vítězných projektů mohu jako předseda poroty konstatovat, že se studenti s tímto zadáním vyrovnali velmi dobře,“ uvedl akad. arch. Vladimír Kružík z pořádající architektonické a projekční kanceláře HELIKA, a. s.
Návrh Marie Pavlasové ocenili porotci jako nejpřijatelnější z hlediska prolínání prostorů a prostupu okolní přírody do struktury architektury, stejně tak z hlediska barevnosti. Kvazi nahodilá struktura kampusu zachovává jednoduchost a řád. Porotci také kladně ohodnotili profesionální prezentaci projektu.
Druhý oceněný návrh Adama Trefila kvitovali porotci pozitivně především s ohledem na ztvárnění obytné části kampusu, který je živou strukturou čerpající z tradic ghanského osídlení. Prezentace projektu se velmi blížila profesionální úrovni.
0 komentářů
přidat komentář

Související články