Fotografická soutěž Pyramida nad Ostravou – měřítko a proporce

Vložil
Tisková zpráva
14.09.2010 00:15
Pravidla fotosoutěže

1. Organizátor soutěže
Organizátorem fotografické soutěže Pyramida nad Ostravou – měřítko a proporce (dále jen „soutěž“) je:

PROJEKTSTUDIO EUCZ
Spartakovců 3, 708 00, Ostrava.
www.projektstudio.cz

2. Doba trvání soutěže
Fotografie se přijímají do 30. září 2010. Při doručování poštou platí datum na poštovním razítku.

3. Soutěže se mohou zúčastnit
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která zašle snímky dle platných pravidel.

4. Téma soutěže
Fotografie se musí vztahovat výhradně k tématu projektu a tím je:
Pyramida nad Ostravou – měřítko a proporce.

5. Kritéria zaslaných fotografií
Každý soutěžící může zaslat maximálně 1 práci - prací se rozumí jednotlivá fotografie nebo soubor o maximálně třech fotografiích. Podmínkou k tomu, aby fotografie byly hodnoceny odbornou porotou jako soutěžní, je jejjich tištěná podoba.
Forma fotografií Fotografie musí být bez jakéhokoliv textu, razítka apod. Minimální rozměr menší strany fotografie je stanoven na 20 cm, maximální rozměr větší strany je stanoven na 40 cm, v provedení MAT. Snímky se zasílají na adresu PROJEKTSTUDIO, Spartakovců 3, 708 00 Ostrava.
Každá zásilka musí být doplněna vyplněným a podepsaným formulářem obecných ustanovení (viz.níže) a CD nebo DVD nosičem s digitální formou fotografie ve formátech JPEG, BMP nebo TIFF. Minimální velikost soutěžní fotografie jsou 2 Mpx.

6. Posouzení prací
O vítězném snímku rozhodne odborná porota následujícím způsobem:
V prvním kole vybere ze všech zaslaných soutěžních fotografií 10 nejlepších, přičemž bude kladen důraz na fotografické parametry, zpracování, originalitu.
Ve druhém kole vybere porota z 10ti nejlepších prací vítěznou, která bude nejlépe vypovídat o tématu projektu – měřítko a proporce.
Autoři deseti nejlepších prací budou ohodnoceni filmovým DVD od společnosti SMS.CZ, vítězná práce pak kreditním poukazuem v hodnotě 10tis. Kč na zájezd do Egypta s cestovní kanceláří FIRO tour.
Výherce bude o výhře vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky.
Vyhlášení proběhne na internetové stránce www.pyramidanadostravou.cz a v Moravskoslezském deníku do koce října 2010 a následně je plánovaná výstava nejlepších prací.

Porota
Petr Hrubeš - fotograf a kameraman
Kamila Musilová - fotografka
Ladislav Kuba - architekt, společně s Tomášem Pilařem vytvořili pro Ostravu návrh knihovny – černé kostky, jsou autory bytového domu Městská brána na Kostelním náměstí za kostelem Sv.Václava v Ostravě.

Formulář obecných ustanovení
k fotografické soutěži v rámci projektu Pyramida nad Ostravou – měřítko a proporce, 2010

Podepsáním tohoto formuláře a odesláním fotografie do soutěže potvrzuje její autor, že fotografii pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu.
Autor odesláním fotografie do soutěže uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely této soutěže a výslovně a bezvýhradně potvrzuje, že osoby zachycené na fotografii souhlasí s jejím zveřejněním.
Odesláním fotografie do soutěže uděluje autor bezplatně organizátorovi územně a časově neomezenou nevýhradní licenci k fotografii, která zahrnuje zejména:

právo organizátora zveřejňovat a vystavovat fotografie na výstavách, veřejných prostranstvích, společenských a prezentačních akcích organizátora, webových prezentacích a jiných prezentačních a marketingových materiálech organizátora,
právo organizátora pořizovat kopie fotografie,
právo organizátora udělit podlicence ve stejném rozsahu nebo postoupit licenci na třetí osobu
a dále autor dává organizátorovi souhlas s prováděním základních úprav fotografie, a to zejména úpravy velikosti fotografie, ořezávání fotografie, modifikace barev fotografie, včetně vytváření černobílých variant fotografie. Organizátor však není povinen licenci ani souhlas autora využít. Organizátor bude při užívání fotografie uvádět u fotografie jméno autora způsobem přiměřeným způsobu užití fotografie.
0 komentářů
přidat komentář