Firma Schiedel vyhlašuje 2. ročník soutěže pro studenty

Zdroj
Schiedel
Vložil
Tisková zpráva
06.10.2008 00:10
Soutěže

Vítězný návrh 1. ročníku soutěže - autor Michal Tichý, vedoucí projektu Ing. Libor Dubčák (SPŠ Zlín)
Společnost Schiedel spolu s Centrem pro podporu počítačové grafiky a mediální podpory portálu TZB-info vyhlašují 2. ročník soutěže „Můj rodinný dům“. Soutěž se zajímavou finanční odměnou pro vítěze chce motivovat studenty k vytváření projektů technologiemi CAD a k seznámení s problematikou komínových systémů. Soutěž byla vyhlášena se začátkem nového školního roku 2008 a vítězové budou oznámeni v dubnu 2009 na veletrhu IBF v Brně.


Jak se již ukázalo v minulém ročníku, je soutěž „Můj rodinný dům“ pro studenty dobrá možnost, jak si pod odborným dohledem zkusit vypracovat projekt domu včetně návrhu ekologicky šetrného vytápění, a to pomocí moderních technologií CAD. Soutěž tak pomáhá seznámit studenty s praktickou stránkou jejich oboru a je tak dobrým vstupem do profesního světa. Navíc ti nejlepší studenti opět vyhrají peněžní částku, kdy výherce obdrží 15.000 Kč, druhý v pořadí 9.000 Kč a třetí 6.000 Kč. Soutěžní projekt může přihlásit buď student nebo studentský kolektiv, kteří vypracují projekt pod vedením pedagoga. Projekt má být zpracován v prostředí ArchiCAD a musí v něm být použity GDL knihovny společnosti Schiedel. „Vlastní GDL knihovny vyvíjíme od roku 2005 a postupně je dáváme k dispozici projektantům, architektům a díky této soutěži i studentům jako účinný nástroj pro jednoduchou aplikaci v projektech. Aktuální GDL knihovny Schiedel jsou k dispozici na našem webu www.schiedel.cz a tamtéž lze najít i podrobné podmínky soutěže,“ řekl Vojtěch Policar, ředitel společnosti Schiedel.

Schiedel a.s. je vedoucí společností na českém trhu zabývající se komínovou problematikou. Nabízí komplexní ucelený sortiment výrobků a technologií pro řešení odvodu spalin od všech druhů spotřebičů v bytových i nebytových objektech. Firma Schiedel totiž těží z více než šedesátiletých zkušeností v oboru a díky univerzálním i speciálním komínovým systémům vychází vstříc stoupajícím nárokům na ekologické a energeticky i ekonomicky úsporné vytápění a ukazuje nové cesty v oblasti komínové techniky.

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, s.r.o. se mimo spolupořádání soutěže „Můj rodinný dům“ profiluje jako dodavatel softwaru pro stavební průmysl. Nabízí CAD software projektantům, architektům, stavebním inženýrům a ostatním odborníkům ve stavebnictví. Dodává na náš trh 2D/3D integrovaný projekční systém ArchiCAD, na který navazují software pro facility management systém ArchiFM a nástroje GDL (Geometric Description Language) pro vytváření elektronických katalogů stavebních výrobků.
„A právě náš 2D/3D integrovaný projekční systém ArchiCAD 12 CZ si mohou studenti stáhnout zdarma z webových stránek http://eduregistration.graphisoft.com. Vypracované soutěžní návrhy v systém ArchiCAD 12 CZ nakonec posoudí nejen zástupci obou pořádajících společností, ale i další odborníci z praxe. Z akademické obce se rozhodování zúčastní Jaroslav Kuba, vedoucí katedry TZB VŠB Ostrava, zástupcem odborných médií bude šéfredaktor portálu eArchitekt Petr Vaněk,“ dodává Ing. Tomáš Lejsek, ředitel Centra pro podporu počítačové grafiky.