Dodatečná regulérnost soutěže na kapli pro pietní území Ležáky

Zdroj
Česká komora architektů
Vložil
Tisková zpráva
21.10.2011 07:50
Termín odevzdání návrhů: 7. 11. 2011 do 12hod.

Dodatečná regulérnost byla vydána poté, co vyhlašovatel doplnil do soutěžních podmínek porotu, vrácení poplatku za reprodukci soutěžních podkladů v případě, že bude porotou přijat návrh k řádnému hodnocení a prodloužení termínu pro odevzdání návrhů na 7. 11. 2011 do 12hod. Vzhledem k předmětu řešení vyšla Česká komora architektů vyhlašovateli vstříc ohledně celkové soutěžní lhůty, která je počítána od vyhlášení této soutěže, nikoliv od vydání dodatečné regulérnosti.
 
Jednokolová ideová otevřená anonymní architektonická soutěž

Vyhlašovatel: PAMÁTNÍK LIDICE, příspěvková organizace MK ČR

Sekretář soutěže:
Olga Rakušanová, tel. 325 611 932, e-mail: info@eurotender.cz

Předmětem
je vypracování návrhu studie „Kaple pro pietní území Ležáky“, jejímž následným vybudováním vznikne v pietním území tragicky vyhlazené osady Ležáky nejen příhodné místo pro zastavení, rozjímání a smíření, ale také pro důstojné uložení dochovaných uren obětí tragédie, které jsou zatím provizorně umístěny v objektu muzea.

Porota:
Mgr. Michaela Pantoflíčková, vedoucí oddělení investic Ministerstva kultury ČR
Ing. arch. Jakub Masák, autorizovaný architekt, člen ČKA
Ing. arch. Petr Malinský, autorizovaný architekt, člen ČKA
Ing. arch. Jan Holna, autorizovaný architekt, člen ČKA
Ing. arch. Marie Bajcurová, autorizovaný architekt, člen ČKA
Jaroslav Chour, starosta obce Miřetice
JUDr. Milouš Červencl, ředitel Památníku Lidice

Náhradníci:
Ing. Jiří Tencar PhD., autorizovaný inženýr
Bc. Tomáš Slonka, Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení památkové péče
Jaroslav Tauber, technik investic Památníku Lidice
Předpokládané ceny a odměny celkem: 75 tis. Kč

Termíny:
Datum vyhlášení soutěže: 21. 9. 2011
Datum odevzdání soutěžních návrhů: 7. 11. 2011 do 12 hod.
Datum schválení dodatečné regulérnosti soutěže ČKA: 14. 10. 2011

Více informací >
18 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
...
Ondrej Císler
21.10.11 09:27
?!?
archál
21.10.11 12:38
fofrkaple
Josef Krejčí
21.10.11 12:56
:)
Bohdan Špaček
21.10.11 03:47
Vypečená soutěž
Vích
21.10.11 03:28
zobrazit všechny komentáře

Související články