Cenu Hanuše Zápala za přínos plzeňské architektuře získal za budovu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara docent Jan Štípek in memoriam

Zdroj
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Vložil
Tisková zpráva
08.10.2014 21:30
Jan Štípek

Cenu Hanuše Zápala 2010-2013 udělil dnes večer primátor města Plzně Martin Baxa na doporučení odborné poroty docentu Janu Štípkovi in memoriam za budovu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Překvapením galavečera FINPEX, v rámci něhož k předání ceny došlo, bylo také zvláštní ocenění, které se porota rozhodla udělit městu Plzni za realizaci tří kašen na náměstí Republiky. Cena Hanuše Zápala je udělována jednou za čtyři roky za přínos plzeňské architektuře v uplynulém období. V letošním roce se o ni ucházeli autoři deseti staveb, které prezentuje doprovodná výstava. Ta je do 13. října k vidění v Atriu Měšťanské besedy denně od 8 do 20 hodin.

"Příjemně mě překvapila úroveň všech dokončených staveb nominovaných na Cenu Hanuše Zápala 2010-2013. Jsou to skutečně výjimečná díla. Jsem velmi potěšen, že jsem mohl ocenit právě takový počin, jakým pro mě i osobně továrna na umění v podobě nové budovy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni je," říká primátor města Plzně Martin Baxa.

"Budova Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara byla z mnoha hledisek překvapením prohlídky nominovaných projektů. Volný koncept řešení velkoprostorových atelierů a jejich řazení v celkovém uspořádání naprosto přesvědčivě demonstruje tendence moderní výuky uměleckých disciplín na evropské i světové úrovni. Variabilita prostoru a transformace ateliérů vytváří atmosféru tvůrčího prostředí pro studenty i vyučující. Naopak klidné prostředí kanceláří a počítačových studií je odstíněné venkovní textilní dvojitou fasádou s kreativním nábojem prezentace do svého okolí. Rozhodnutí všech členů poroty pro udělení ceny tomuto projektu bylo jednomyslné," vysvětluje předseda poroty Ing. arch. Petr Franta.

V průběhu diskuze nad nominovanými stavbami se odborná porota jednomyslně shodla, že udělí zvláštní ocenění poroty nominaci č. 2 - Třem kašnám na náměstí Republiky. "Je málo příkladů, kdy veřejný zadavatel - město Plzeň dotáhne projekt do konečné realizace bez kompromisů. Porota hlasovala o ocenění poroty kašnám na historickém náměstí Republiky zejména při vědomí složitosti realizace projektu, který vzejde z veřejné soutěže a následného procesu. Projekt vyvolal veřejnou debatu, kterou odpovědní představitelé města zvládli přesvědčivě," vysvětluje rozhodnutí předseda poroty Ing. arch. Petr Franta.O doc. Ing. arch. Janu Štípkovi
Docent Jan Štípek (12. 8.1941 - 24. 5. 2012) absolvoval Fakultu stavební ČVUT v roce 1965, poté nastoupil do Projektové služby Pragounion, byl zakládajícím členem Družstva architektů A13, do roku 1990 pracoval v Pragoprojektu Praha jako hlavní architekt ústavu. Od počátku devadesátých let se kromě projektování věnoval také pedagogické činnosti. Až do roku 2008 vedl ústav nauky o budovách na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Intenzivně se věnoval kultivaci profese architekta. Stál u zrodu České komory architektů v roce 1992 a v následujícím roce byl zvolen jejím prvním předsedou. Od roku 1993 až do roku 2007 byl s přestávkami členem představenstva České komory architektů. O jeho vysokých morálních kvalitách a obecné váženosti svědčí i to, že byl předsedou této profesní organizace zvolen desetkrát. Inicioval aktivní spolupráci s odbornými institucemi a organizacemi, byl členem řady porot a komisí. Získal mnoho významných ocenění, mezi jinými titul Osobnost stavebnictví 2011, který uděluje SIA-Rada výstavby za přínos v oblasti stavitelství, v roce 2012 pak medaili České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).
0 komentářů
přidat komentář

Související články