Cenu ARCH 2009 získala rekonverze vodojemu na ateliér

Zdroj
ARCH
Vložil
Tisková zpráva
05.11.2009 17:20
Cena ARCH je prestížnou cenou za architektúru, od roku 1998 udeľovanou mienkotvorným odborným časopisom ARCH o architektúre a inej kultúre, ktorý od roku 2006 vydáva Vydavateľstvo Eurostav, s.r.o. Zámerom ceny je vyzdvihnúť pozoruhodné diela domácej architektonickej scény a prispieť tak k jej ďalšej kultivácii. Cena ARCH má vysoký profesionálny kredit, ktorý zabezpečuje účasť špičkových európskych architektov v porote. Od ostatných architektonických súťaží sa Cena ARCH odlišuje aj tým, že sa do nej nemožno prihlásiť. Nominácie na Cenu ARCH udeľuje každoročne redakčná rada časopisu, ktorú tvoria významné osobnosti slovenskej a stredoeurópskej architektonickej scény.

O udelení Ceny ARCH 2009 rozhodovala medzinárodná porota v zložení: Aleš Burian (Česká republika), Andrej Hrausky (Slovinsko), Henrieta Moravčíková (šéfredaktorka časopisu ARCH), Shane O´Toole (Írsko) 24. a 25. septembra 2009. Porota posudzovala osem architektonických diel, ktoré na tohoročnú cenu nominovala redakčná rada časopisu. Boli to: Dom smútku v Modre, Veža - Ateliér A-BKPŠ v Bratislave, Polyfunkčný dom Ihla vo Zvolene, Hotel Falkensteiner v Bratislave, Dom H v Košiciach, Obnova r. k. kostola Zvestovania Pána v Novej Lesnej, Univerzitná knižnica a pastoračné centrum UKF v Nitre a Bytový dom s vybavenosťou v Bratislave.

Laureát Ceny ARCH 2009
Veža - Ateliér A-BKPŠ v Bratislave
Architekti: Martin Kusý, Pavol Paňák, spolupráca: Mária Kusá, Jana Paňáková, Martin Kusý ml.

Z hodnotenia poroty:
"Taký druh vyslúžilých industriálnych stavieb sa zvyčajne vníma ako problém, lebo väčšina ľudí si myslí, že ich treba zbúrať. Zbúranie je však drahé. V tomto konkrétnom prípade by sa narušilo aj jeho jedinečné okolie, a to by bola hrozná hanba. Prístup k veži je nádherne úzky a kľukatý, lebo nevyrúbali stromy, ktoré stáli na pozemku. Všetko na tomto projekte ukazuje rešpekt a bystrý úsudok, nielen vo vzťahu k architektonickému dedičstvu, ale aj k prostrediu. Tento osviežujúci prístup - že existujúceho prostredia sa treba dotýkať s maximálnou ľahkosťou - je príliš zriedkavý v súčasnej architektúre, takže architekti si zasluhujú veľké uznanie. Bravo!" (Shane O'Toole)

"Je to mimoriadny projekt. Už len myšlienka, urobiť kanceláriu v starom vodojeme je skvelá. Ozajstným úspechom však je spôsob, akým to urobili." (Aleš Burian)

"Ten vodojem je typickou industriálnou architektúrou a tá zvyčajne, keď prestane slúžiť, tak nevieme, čo by sme s ňou robili. Tu ide o veľmi dobré nové využitie, o využitie, ktoré by nikto nepredpokladal. Pre mňa je to veľmi dobrý príklad, ako narábať s takou stavbou." (Andrej Hrausky)

"Význam tohto projektu spočíva v tom, že ukazuje, ako možno čítať potenciál starých stavieb či mestských situácií a navrhnúť pre ne budúci pozitívny vývoj. Prestavba bývalého vodojemu je vynikajúcim príkladom toho, ako možno rozmýšľať napríklad o starých industriálnych stavbách, ale nie len o nich, ako možno objaviť a využiť tú užasnú energiu, ktorá v nich je. Spôsob, akým architekti pracovali s pôvodnou štruktúrou, je ukážkou rešpektu k starým veciam. Je to nasledovaniahodný príklad. A práve to by som považovala aj za najsilnejší odkaz tohto diela vo vzťahu k verejnosti." (Henrieta Moravčíková)
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Klaniam sa!
Aleš Šedivec
05.11.09 08:11
zobrazit všechny komentáře

Související články