Architektonicko – urbanistická soutěž o návrh náměstí T. G. Masaryka v Táboře

Vložil
Tisková zpráva
17.10.2012 13:50

Město Tábor vyhlašuje architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh náměstí T.G. Masaryka v Táboře. Předmětem soutěže je vyhledání nosné myšlenky architektonického a urbanistického řešení a stanovení základní koncepce náměstí jako živého veřejného prostoru ve městě. Návrhy by měly prověřit umístění vodních prvků a nastínit řešení zeleně v prostoru náměstí. Soutěž je vyhlášena jako projektová, veřejná anonymní a jednokolová. Návrhy, které přinesou nejvhodnější řešení zadání, budou oceněny následovně - 1. místo 120 000 Kč, 2. místo 80 000 Kč a 3. místo 60.000 Kč.
    Základními kritérii hodnocení návrhů je komplexní architektonická kvalita návrhu, hospodárnost a finanční přiměřenost zvoleného řešení. Návrhy je možno odevzdat do 30.11.2012 do 12.00 hodin na odboru územního rozvoje Městského úřadu Tábor u sekretáře soutěže Ing. arch. Miloše Roháčka. V prvním prosincovém týdnu proběhne hodnotící zasedání poroty, ve které zasedne Ing. Jiří Fišer - starosta města Tábor, Ing. arch. Jaromír Kročák a Ing. arch. Jiří Plašil. Náhradníky poroty jsou Ing. arch. Jan Stach a Ing. arch. Dagmar Buzu.
    Soutěžní podmínky a podklady jsou ke stažení na webových stránkách města Tábora www.taborcz.eu. Soutěž byla Českou komorou architektů schválena jako regulérní a je rovněž uveřejněna na webových stránkách www.cka.cc.
0 komentářů
přidat komentář