Andrés Duany a Elizabeth Plater-Zyberk držiteli Driehausovy ceny za klasickou architekturu pro rok 2008

Zdroj
Martin Horáček
Vložil
Jan Kratochvíl
20.01.2008 13:15

Američtí architekti, manželé Andrés Duany a Elizabeth Plater-Zyberk, se stali šestými držiteli Driehausovy ceny za klasickou architekturu. Cenu v podobě modelu athénského Lýsikratova památníku, spojenou s finanční odměnou 200 000 USD  (100 000 USD za osobu) obdrží v průběhu slavnostního ceremoniálu v Chicagu 29.3.2008.
Andrés Duany a Elizabeth Plater-Zyberk náleží mezi nejvýznamnější a nejvlivnější představitele současné tradicionální architektury. Oba jsou absolventy školy architektury v Yale, jejich společný ateliér Duany Plater-Zyberk (DPZ, založen 1980) v Miami se specializuje na urbanismus, rehabilitaci devastovaných obytných čtvrtí a zakládání nových "s využitím úspěšných a trvale udržitelných ideálů designu v úkolech moderního života." (Elizabeth Plater-Zyberk). Jejich dílem je řada teoretických pojednání, publikací a téměř 300 projektů pro revitalizaci nebo výstavbu měst a městských čtvrtí (především v USA, v Evropě např. návrhy pro Berlín, Mnichov, Mostar nebo Istanbul). Patří mezi iniciátory a klíčové osobnosti tzv. Nového urbanismu (Kongres Nového urbanismu, Chicago, 1993, a dokument Charta Nového urbanismu), usilujícího o zlepšení sociálních, psychologických a ekologických podmínek městského života prostřednictvím revivalu tradičních forem, důrazu na vizuální tvarovou rozmanitost, pěší provoz a vytváření míst pro rozvoj komunitních vazeb.
Driehausova cena (Richard H. Driehaus Prize for Classical Architecture) je nejprestižnějším oceněním pro současnou tradicionální architekturu. Předává ji každoročně fakulta architektury v Notre Dame (Indiana, USA) od roku 2003 a její sponzor, americký podnikatel Richard H. Driehaus, ji podporuje jako záměrnou protiváhu Pritzkerově ceně, udělované se stejně vysokou finanční odměnou avantgardisticky orientovaným architektům (až na několik postmoderních výjimek). Souběžně s Driehausovou cenou se uděluje cena Henryho H. Reeda, určená vynikajícím propagátorům klasické architektury z řad nearchitektů, tj. teoretiků, publicistů apod., pojmenovaná po jednom z prvních autorů, kteří poukázali na devastaci životního prostředí a kultury způsobenou nekritickou realizací modernistických architektonických doktrín (kniha The Golden City, New York 1959, v Česku je v tomto ohledu z překladů známější podobně píšící rakouský historik umění Hans Sedlmayr). Dosud Driehausovu cenu obdrželi Léon Krier (2003, Lucemburk), Demetri Porphyrios (2004, Velká Británie), Quinlan Terry (2005, Velká Británie), Allan Greenberg (2006, USA) a Jaquelin T. Robertson (2007, USA).

> www.dpz.com/projects.aspx
> www.intbau.org/news.htm#Driehaus111207
0 komentářů
přidat komentář

Související články