7. ročník Přehlídky diplomových prací 2006

Zdroj
ČKA
Vložil
Tisková zpráva
21.09.2006 14:55
Vítězem letošního ročníku se poprvé v historii Přehlídky diplomových prací stala absolventka Technické university v Liberci Veronika Bartošová s návrhem "The Roosevelt Island Universal Art Center" pod vedením profesora Suchomela.
Již po sedmé vyhlásila Česká komora architektů Přehlídku diplomových prací absolventů škol a fakult architektury, se kterýma trvale spolupracuje. Mezi tyto školy se letos zařadila i  Katedra zahradnictví a krajinářské architektury na ČZU v Praze. Cílem každoročně vyhlašované Přehlídky je porovnávat úroveň kvality výuky těchto škol, čímž ČKA usiluje o zvyšování standardu architektonického školství. Základním kritériem hodnocení předložených prací je jejich architektonická kvalita. Porota práce hodnotí bez ohledu na druh jejich zadání.
Letošní ročník byl ve znamení rekordního počtu účastníků celkem 64, z toho 39 z FA ČVUT v Praze, 9 z FA TU v Liberci, 8 z FA VUT v Brně, 3 z VŠUP v Praze, 2 ze ZF MZLU v Lednici, 2 z FAPPZ ČZU v Praze a 1 účastník z AVU v Praze.

Hodnotící porota: Jiří Merger - předseda, Markéta Cajthamlová, Roman Koranda, Petr Uhlík, Martin Matiska, Jaromír Kročák - náhradník.

Udělené ceny:
1. cena ČKA - 25 000 Kč
Bartošová Veronika, škola: FA TU Liberec, vedoucí: Prof. Suchomel
název: The Roosevelt Island Universal Art Center


2. cena ČKA - 15 000 Kč
Šiška Michal, škola: FA ČVUT Praha, vedoucí: Arch. Kroupa
název: Sociální bydlení (nejen) pro Romy v Kutné Hoře


3. cena ČKA - 10 000 Kč
Petrášek Tomáš, škola: FA ČVUT Praha, vedoucí: Doc. Bočan
název: Nedělní krajina - dva plány novohradské krajiny


Zvláštní cena ArchiCAD
Hradilková Tereza, škola: FA ČVUT Praha, vedoucí: Arch. Kroupa
název: Sociální bydlení na příkladu Kladna


Zvláštní cena - tiskárna
Horák Petr, škola: AVU Praha, vedoucí: Prof. Přikryl
název: Institut Ladislava Klímy v proluce Na Perštýně


Zvláštní cena - předplacená kopírovací karta
Dušek Ondřej, škola: FA ČVUT Praha, vedoucí: Prof. Šrámková
název: Dvůr uprostřed Nebušic

Výsledky 7. ročníku budou slavnostně zveřejněny dne 17. října 2006 na půdě ČKA v Praze a představeny formou výstavy, která se bude konat od 18.10. do 1.12. 2006. Současně jsou všechny výsledky prezentovány formou virtuální galerie na www.diplomy.cz, kde jsou zároveň všechny oceněné práce z předchozích ročníků Přehlídek.

Putovní výstavy Přihlášené práce bude dále možné shlédnout během putovních výstav v první polovině roku 2007 na všech zúčastněných školách.
FA ČVUT Praha - 3.-17.1.2007
Fa VUT Brno - 24.1.-14.2.2007
ČZU Praha - 21.2.-7.3.2007
FA TUL Liberec - 14.-18.3.2007
VŠUP Praha - 4.-11.4.2007
MZLU Lednice - 18.-25.4.2007
0 komentářů
přidat komentář

Související články