Referenta (referentka) stavebního úřadu Úřadu městyse Černá Hora

Kontakt
Ing. Jiří Rydval
rydval@cernahora.eu
tel. 516 413 787

Region
jiný
Vloženo
10.06.2021 13:46
Veřejná výzva
dle § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce
referenta (referentky) stavebního úřadu Úřadu městyse Černá Hora
Druh práce: výkon agendy stavebního úřadu Úřadu městyse Černá Hora
Místo výkonu práce: Černá Hora
Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10
Předpokládaný termín nástupu do práce: červenec 2021
Doba trvání pracovního poměru: doba určitá – náhrada za úřednici dočasně nepřítomnou z důvodu čerpání mateřské a rodičovské dovolené
více info:
http://www.mestyscernahora.cz/assets/File.ashx?id_org=1982&id_dokumenty=9195