"Ředitel/ka Ústavu územního rozvoje"

Kontakt
Silvie Juránková, personální odd.
jurankova@uur.cz
tel. 542 423 106

Region
celá ČR
Vloženo
14.01.2021 15:23
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, pověřený výkonem funkce zřizovatele Ústavu územního rozvoje, organizační složky státu vyhlašuje výběrové řízení
na místo „ředitele/ředitelky Ústavu územního rozvoje“ (dále jen ÚÚR).

Charakteristika pracovní činnosti:
- koordinace a řízení činnosti organizační složky státu;
- zodpovědnost za zajišťování odborných úkolů (dle pokynů zřizovatele), za hospodaření se svěřeným majetkem, za agendu personální, problematiku rozpočtu a účetnictví (pod metodickým dohledem zřizovatele);

Požadujeme:
- vysokoškolské vzdělání magisterského programu nejlépe v oborech architektury nebo územního plánování nebo stavebního či ekonomického zaměření, případně se zaměřením na regionální rozvoj;
- zkušenosti v oboru souvisejícím s předmětem činnosti ÚÚR, zejména v oblasti územního plánování, urbanismu, architektury, stavebního řádu, případně regionální politiky;
- zkušenosti s vedením týmu a řízením;
- zkušenost ve veřejné správě a v oblasti projektování územně plánovacích dokumentů výhodou;
- aktivní znalost minimálně 1 světového jazyka, znalost anglického jazyka výhodou;
- manažerské, organizační, komunikační a prezentační schopnosti, vysoké pracovní
nasazení, schopnost samostatně jednat, odolnost vůči stresu, schopnost týmové práce, včetně vedení týmu, kreativita, empatie, flexibilita, odpovědnost a spolehlivost;
- znalost stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů orientace ve správním řádu;
- základní ekonomické znalosti vztahující se k řízení organizační složky státu;
- znalost práce na PC (MS Office, Internet);
- znalost práce v grafických programech (CAD,GIS) výhodou;
- trestní bezúhonnost.

Nabízíme:
- pracovní poměr na dobu neurčitou - vznik pracovního poměru 1. 4. 2021, případně dle dohody;
- plný pracovní úvazek;
- místo výkonu práce Brno;
- 5 týdnů dovolené;
- 4 dnů indispozičního volna
- příspěvek na stravování v podobě stravenek;
- příspěvek na rekreaci;
- jazykové kurzy a další odborné vzdělávání;
- finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů (15. platová třída), osobní příplatek, příplatek za vedení;

Požadované doklady k výběrovému řízení:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadním zaměstnání a praxi, odborných dovednostech a znalostech;
- motivační dopis;
- úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
- originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
- popis vlastní vize dalšího rozvoje a směřování ÚÚR v rozsahu maximálně 1 normostrany formátu A4;

Nedoložením výše požadovaných dokumentů je důvodem k vyřazení z účasti
ve výběrovém řízení.

Bližší informace poskytne ředitel odboru územního plánování Ing. Roman Vodný, Ph. D.,
e-mail Roman.Vodny@mmr.cz, tel: 224 862 123, mobil: 733 628 489;

Požadované dokumenty zasílejte, prosím, do 5. 2. 2021 na e-mail zamestnani@mmr.cz (do předmětu uveďte „ředitel/-ka ÚÚR“) nebo na adresu:

Ministerstvo pro místní rozvoj
Personální odbor
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1

Upozornění:
Zasláním životopisu a výše uvedených příloh uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.
Uchazeč zároveň zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při výkonu činností na pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.