Vítězem soutěže na Revoluční 30 je sdružení Peer collective a Studio Muoto

Source
RSJ
Publisher
Tisková zpráva
26.03.2024 19:35
Czech Republic

Prague

Nové Město

muoto
peer collective

Z šesti architektonických návrhů na projekt Revoluční 30 vybrala nezávislá porota, ve které kromě špiček v oboru nechyběli ani zástupci hlavního města a městské části, vítěze. Prezentovaný návrh bytového domu s novou veřejnou pasáží je nyní předmětem jednání všech zúčastněných stran.

O dostavbě resp. úpravě lokality nároží ulic Revoluční a Lannova se uvažovalo již v poválečném období. Vstup do centrální části města znehodnotila demolice neogotických Eliščiných lázní v roce 1940 a od té doby chybí tomuto místu nejen nárožní dům, ale také společenský a kulturní život, které si exponované místo vltavského nábřeží zaslouží. Návrh projektu Revoluční 30 přichází s řešením, které zároveň zapadá do dlouhodobé koncepční studie Hradební korzo. Pro Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) ji vytvořil architekt a člen soutěžní poroty Ondřej Císler. Cílem studie je propojit soustavu ulic od Národní třídy přes náměstí Republiky po Revoluční ulici, zvýšit jejich kvalitu a zlepšit podmínky pro chodce, cyklisty i MHD.

Všichni soutěžící měli za úkol přijít s projektem, který nejenže Praze přinese moderní resp. odvážnou architekturu bytového domu, ale navíc oživí ústí Hradebního korza a nabídne nové místo setkávání Pražanů. To se dle slov poroty povedlo nejlépe česko-francouzského tandemu Peer collective a Studio Muoto, jejichž návrh snoubí modernitu s tradicí. "Levitující dům zaujal celou porotu originalitou a velkorysou pasáží s širokými možnostmi společenského dění, které v místě tolik chybí," komentuje výběr předseda poroty Winy Maas, mezinárodně uznávaný holandský architekt a hostující profesor Fakulty architektury ČVUT. O vítězi rozhodovalo 7 porotců, mezi nimiž nechyběly kromě zmíněného Ondřeje Císlera i renomované architektky Barbora Markechová a Jana Moravcová. V porotě zasedli zástupci hlavního města a městské části Praha 1, čímž chtěl investor nabídnout otevřený dialog už od samotného začátku. A dialog o prezentovaném návrhu projektu Revoluční 30 bude pokračovat. "Společným cílem nás všech je oživit tuto část města a vytvořit zde novou jedinečnou budovu, která bude známkou vyspělosti Prahy. O vítězném návrhu nyní zahajujeme širší debatu se zástupci městské části a hlavního města, památkáři a obyvateli sousedního domu. Spolu s architekty nasloucháme všem a věřím, že brzy představíme konečnou variantu projektu, která následně projde povolovacím procesem," popisuje aktuální stav Jakub Mikulášek, asset manažer investiční skupiny RSJ.

Revoluční 30 nezastavuje celý pozemek vlastníka, který tak může plnit veřejnou funkci. Kromě nové veřejné pasáže přichází návrh s možností změnit účel barokního domu č.p. 1244 ze stávajícího zázemí společnosti Pražské služby za kulturní či vzdělávací centrum. I tato část návrhu je součástí dalšího jednání s městem, který je vlastníkem objektu. "Nyní jsme na začátku a je ještě velmi brzy cokoli předvídat. Představujeme návrh, který je v souladu s urbanistickým plánem města, nabídne společenské i kulturní příležitosti a bude vítaným místem jak místních obyvatel, tak turistů. Naším záměrem je najít s městem společnou cestu k jeho realizaci," říká Libor Winkler, řídící partner investiční skupiny RSJ.

Jak bude příběh pražského nábřeží pokračovat, na to si ještě Pražané budou muset počkat. Na stole je návrh projektu, který má ambici po třiceti letech od vzniku Tančícího domu přinést Praze odvážnou stavbu, která by na desítky let opomíjené místo přilákala jak fotoaparáty turistů, tak obyvatele Prahy.

Webové stránky projektu: www.revolucni30.cz
9 comments
add comment
Subject
Author
Date
Zločiny Velké Prahy
Martin Hurin
27.03.24 09:04
Architektonický debakl
Lubomír Hruška
27.03.24 10:53
Nedá mi to ...
Mirko Baum
28.03.24 02:12
Re Olympic
Zdeněk Skála
29.03.24 08:54
Je to blby, bude se to libit y na slova Jana
Dr. Luscuniol
30.03.24 03:53
show all comments

Related articles