Knihovnička malého architekta

Source
Vladimír Balda, FUA TUL
Publisher
Petr Šmídek
04.12.2019 14:50
Co je architektura a co dělá architekt se dá s určitým zjednodušením dětem vysvětlit poměrně rychle. Pokud ale zvídavé otázky dětí pokračují, je vhodné sáhnout po knize. Na pultech knihkupectví se v poslední době objevilo několik překladových knih i původních českých, které svět stavění a architektury atraktivní formou přibližují dětem.
Rodinný dům je pro většinu dětí tou nejuchopitelnější architekturou. Kniha Martina Sodomky Jak postavit dům je určena pro nejmenší čtenáře nebo pro ty, kterým zatím předčítají rodiče. Jedná se o několikátou knihou z Edice technických pohádek. Příběh, s důvěrně známými zvířecími postavami provede malé čtenáře celým procesem stavby. Text i ilustrace jsou rovnoměrně vyváženy a doplňující technické nákresy jsou v množství, které neodvádí pozornost od děje. V duchu českého kutilství si hrdinové knihy navrhnout dům úplně sami, aniž by potřebovali architekta nebo stavebního inženýra. Ale proč ne, když v jedné z předchozích knih ukázali čtenářům, jak sestrojit letadlo.
První překladovou knihou, tohoto výběru, je fenomenální D.O.M.E.K. polských autorů Aleksandra a Danieli Mizieliński. Kniha, s jednoduchými kresbami, představuje 35 velmi netypických rodinných domů z celého světa. Dětští čtenáři díky této knížky pochopí, že rodinný dům nemusí být jenom bungalov nebo roubenka. Je jenom škoda, že se do výběru nedostal žádný český dům.
Architekt a publicista Ondřej Šefců se profesně věnuje především památkám. Asi proto je v jeho knize Od jeskyně ke katedrále nejmodernější stavbou televizní vysílač a hotel Ještěd, který na vrcholu stejnojmenného kopce stojí již téměř padesát let. Tenká kniha střídavě kombinuje komiks a text. Odlehčený komiksový příběh tvoří vždy úvod k serióznějšímu odbornému textu.
Nedílnou součástí architektury je i urbanismus. Je nutné velmi ocenit autory, kteří se méně přístupný obor snaží přiblížit dětem. Kniha manželů Kláry a Jany Smolíkových Jak se staví město, vysvětluje vznik města na příkladu, který je nám Středoevropanům nejbližší, na středověkém městě. Kniha se nezaměřuje pouze na architekturu, ale snaží se pojmout téma středověkého města vcelku. Knižní příběh je doplněn ilustracemi, které ho dále rozvíjejí nebo upřesňují technické věci. Poměrně obsáhlý terminologický slovník je rozprostřen do celé knihy a bude poučný i pro dospělé čtenáře.
Kniha K čemu jsou architekti Karolíny Jirkalové a Ondřeje Duška, který knihu i ilustroval, je v pozitivním slova smyslu lokální. Všechny stavby v ní uvedené jsou postavené na českém území. Na jednotlivých stavbách vysvětlují autoři obecnější architektonické pojmy, které jsou strukturovaně rozděleny do kapitol. Po této knize asi nesáhnou nejmenší čtenáři sami, ale o to více bude dobrou pomůckou pro učitele, kteří se rozhodli téma architektury zařadit do svých hodin. Stejně tak dobře poslouží jako průvodce po současné kvalitní architektuře.
Poslední a současně nejčerstvější knihou je Stavět: Skryté příběhy budov, kterou napsala britská inženýrka narozená v Indii, Roma Agrawalová. Autorka v knize čerpá z vlastní praxe a s bravurní lehkostí objasňuje i poměrně složité stavebně-konstrukční aspekty staveb. Text jasně převažuje nad fotografiemi a technickými skicami. Kniha je určena spíše pro mladistvé čtenáře, kteří vážně zvažují, že by se architektuře nebo stavebnímu inženýrství chtěli věnovat v dospělosti.
Tento text není a ani nemůže být recenzí uvedených knih. Jeho cílem je upozornit na zajímavý fenomén, který zřejmě souvisí se zvýšeným všeobecným zájmem o architektur a veřejný prostor.
0 comments
add comment

Related articles