Kandidátem na děkana brněnské FA VUT zvolen Radek Suchánek

Source
FA VUT
Publisher
Tisková zpráva
22.09.2022 19:00
Czech Republic

Brno

Akademický senát brněnské Fakulty architektury dnes zvolil kandidáta na jmenování děkanem. V tajném hlasování získal 8 hlasů z 13 možných Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. O post děkana FA VUT pro funkční období 2022-26 usilovali také MgA. MA. Dott. Karin Písaříková, Ph.D. et Ph.D. a doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.

Radek Suchánek (*1976 Zlín) je absolventem magisterského a doktorského studia na FA VUT. V době doktorského studie absolvoval roční stáž na Sint-Lucas Gent. Profesní činnost má dvě základní větve, odbornou činnost praktikujícího architekta a činnosti spojené s pedagogickým a vědeckým působením na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Na FUA TUL vede ateliéry, bakalářské, magisterské a doktorské práce. Vedl Katedru architektury a Katedru urbanismu, kterou také zakládal. Od roku 2018 je prorektorem TUL pro rozvoj a vnější vztahy.
0 comments
add comment

Related articles